Baktal

Bismillah

Assalamo aleykom wa rahmatulahi wa barakatuh! Tänkte skriva ett inlägg som handlar om vad Islam säger om baktal och hur man ska bete sig.

Tungan uttrycker det som finns i hjärtat. Om en människas hjärta är gott kan man se det genom hans tal. Man måste komma ihåg Allahs straff, att Allah är himlarnas och jordens Herre och att Han är medveten om varje ord man säger, för Han hör allt och ser allt man gör. Vi ska tänka på att om vi säger något dåligt så gör vi Allah arg och VEM vill ha Allahs vrede på sig? Vi måste komma ihåg att Allah kan ta bort våra goda gärningar. Vi ska också komma ihåg att vi en dag ska stå inför Allah och stå till svars för våra synder.
 
Profeten (SAW) sade:  ”Tjänarens eeman kommer inte att vara uppriktig förrän hjärtat är uppriktigt och hjärtat kommer inte att vara uppriktigt förrän tungan är det.” (Ahmad- Al-Mundhiri)

Vi måste sträva efter att rena våra hjärtan så att våra gärningar blir accepterade av Allah sbt.

Profeten (SAW) sa: ”Allah kommer inte att titta på era kroppar eller ansikten utan kommer att granska era hjärtan och gärningar.” (Muslim)

Därför bör vi tänka innan vi talar! Vi måste vakta vår tunga och tänka innan vi öppnar munnen, om det vi ska säga behagar Allah eller förargar Allah. Vi har fått det bästa exemplet att följa, profeten Muhammad (SAW) sa: ”Den som tror på Allah och den sista dagen ska tala gott eller hålla tyst.” (Bukhari, Muslim)
 
Profeten (SAW) frågade: ”Vet ni vad som är baktal?
Dem sade: "Allah och Hans Sändebud vet bäst."

Profeten (SAW) sa
: ”Det är att nämna din broder på ett sätt han ogillar.”
De frågade: ”Men om det är en sanning?"(Om det finns i honom det man säger)
Profeten (SAW) sa
: ”Om det är sant, är det baktal och om det inte stämmer så har du förtalat honom.” (Muslim)

Allah säger: "Troende! Spionera inte på varandra och tala inte illa bakom andra bakom deras rygg. Skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den tanken skulle ni finna vämjelig! Och frukta Gud! I sin barmhärtighet går Gud den ångerfulle till mötes!" [Surah al-Hujurât: 12]

Allah säger också: "Illa skall det gå för den som försöker finna fel hos andra och baktalar dem." [Surah al-Humazah: 1]

Det är obligatoriskt för en muslim som är med några som baktalar någon annan att försvara denne och säga ifrån, få tyst på den som baktalar, genom att t.ex. säga Etaqillah (frukta Allah)! Ge råd till den som baktalar och påminn personen om vilka konsekvenser man får av det. Lyssnar personen inte så gå bara därifrån, då har du i allafall försökt. Vem vill höra skitsnack egentligen? Vad vinner man på det? Ingenting. Det finns viktigare saker i livet att tänka på! Orsaken till varje katastrof är tungan, helt seriöst... vi borde respektera varandra och inte baktala varandra. Skämta, prata och ha roligt istället!

Det är Allah sbt som dömer, inte vi människor. Det är vår skyldighet att säga till om någon gör fel, men det är inte vår skyldighet att anklaga någon för att inte vara troende, det bedömmer Allah sbt. Det är vårt ansvar att vägleda andra, vi ska stötta och vara där för varandra. Vi alla syndar och vi vet inte alltid allting om våra handlingar, därför är det viktigt att påminna varandra! Om man inte har något vettigt att säga, så är det bättre att vara tyst istället. Alltså, man ska låta andra vara och sköta sitt! Döm inte, vi ska tänka och fokusera på oss själva och våra fel. Vi ska ha en god akhlaq! Profeten (SAW) sa: ”God moral (akhlaq) är hälften av religionen.” [Mishkat ul-Anwar, s. 223]

Det en troende inte får göra är att baktala andra! Profeten Mohammad (SAW) sade: "En (sann) troende varken hånar, fördömer, baktalar eller bedrar folk." [Nahjol Fasaha, sid. 7, Hadith 1]. Tänk på det! Ingen är perfekt och vi alla gör våra misstag, men Inshallah vi kan i allafall försöka uppföra oss och bete oss på ett bra sätt!

Inshallah att ni lärt er någonting av det här inlägget, må Allah hjälpa oss alla till rätt kunskap och stärka vår Iman och ge oss vägledning till den raka och rätta vägen, Amin!  // Syster A

Bönetider - AUGUSTI! (Stockholm)

DatumFadjrShurukZuhrAssrMagrebIshaa
1 02:49 04:26 12:54 17:17 21:19 22:51
2 02:51 04:29 12:54 17:15 21:18 22:48
3 02:53 04:30 12:54 17:15 21:15 22:45
4 02:55 04:32 12:54 17:14 21:12 22:42
5 02:58 04:35 12:54 17:12 21:11 22:41
6 03:00 04:38 12:54 17:11 21:07 22:38
7 03:02 04:40 12:54 17:11 21:06 22:36
8 03:05 04:42 12:54 17:08 21:03 22:33
9 03:07 04:45 12:54 17:07 21:00 22:30
10 03:09 04:46 12:54 17:07 20:57 22:27
11 03:13 04:49 12:54 17:06 20:55 22:26
12 03:15 04:51 12:54 17:04 20:52 22:22
13 03:16 04:54 12:54 17:03 20:49 22:19
14 03:20 04:57 12:54 17:02 20:48 22:18
15 03:22 04:59 12:54 17:00 20:45 22:15
16 03:24 05:00 12:54 16:59 20:41 22:11
17 03:27 05:03 12:54 16:57 20:38 22:10
18 03:29 05:05 12:52 16:56 20:37 22:07
19 03:31 05:08 12:52 16:55 20:33 22:03
20 03:34 05:11 12:52 16:53 20:30 22:00
21 03:37 05:13 12:52 16:52 20:27 21:57
22 03:38 05:15 12:52 16:49 20:26 21:56
23 03:40 05:17 12:52 16:48 20:22 21:52
24 03:44 05:19 12:52 16:47 20:19 21:49
25 03:46 05:21 12:52 16:45 20:17 21:47
26 03:49 05:25 12:52 16:44 20:14 21:44
27 03:51 05:27 12:50 16:42 20:11 21:41
28 03:53 05:29 12:50 16:41 20:08 21:38
29 03:55 05:31 12:50 16:38 20:06 21:36
30 03:58 05:33 12:50 16:37 20:03 21:33
31 04:00 05:35 12:50 16:36 20:00 21:30

Hur man gör tvagning (wuduu) och hur man utför bönen (salaah)!

Assalamo Aleykom wa rahmato Allahi ta3ala wa barakato! Hoppas ni InshAllah mår bra bröder och systrar, och att ni har fått stor nytta av vår blogg, och kom jätte gärna med idéer, vad ni vill att vi ska skriva om eller något ni vill tillägga. Må Allah belöna er stort InshAllah!
Det var någon som hade skrivit till oss och ville veta hur man utför bönen, och jag kommer InshAllah försöka att göra mitt bästa med att föklara hur man utför bönen (salaah).
Jag kommer InshAllah börja med tvagningen (wuduu). Hur man tvättar sig för att kunna utföra bönen (salaah).

 Allah sbt säger i koranen: "O ni som tror! När ni tänker göra as – salat (bönen), tvätta era ansikten och era händer upp till armbågarna och för era våta händer över huvuden och tvätta era fötter till anklarna. Och ni som har befläckats med sädesflytning , rena er(genom bad) - Och om ni är sjuka eller är på resa eller kommer ifrån toaletten, eller om ni har rört kvinnorna och ni inte hittar något vatten, ta då rent stoft och gnid era ansikten med det och era händer. Allah vill inte göra det svårt för er men Han önskar att rena er och att fullkomna Sin Nåd mot er, så att ni kan vara tacksamma." (Sura 5:6)

Tvagningen går på följande sätt:
1. Man bestämmer sig mentalt för att göra wuduu. (att göra niya) Säg tyst för dig själv Bismillahi Rahmani Rahim ( I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige).
2. Tvätta händerna noga 3 gånger.
3. Med högerhanden lyfter du upp vatten till munnen och skölj den 3 gånger.
4. Sedan, med högerhanden lyter du upp vatten till näsan och snyt ut vattnet 3 gånger.
5. Tvätta ansiktet enda ned till halsen 3 gånger, (till bröder, för de som har skägg ni ska tvätta er noga).
6. Tvätta armarna, börja med höger arm ifrån handen upp över armbågen och det ska vara 3 gånger.
7. Blöta ner händerna i vatten och dra dem över håret ifrån pannan till nacken, det är endast 1 gång.
8. Gnugga öronen med våta händer, 1 gång.
9. Slutligen tvätta fötterna upp till anklarna. Var noga med att hela foten (hälen och mellan tårna), 3 gånger.




Hur man ber:

1. Det första du bör tänka på innan du börjar är att du står vänd mot ka´ba (mecka).
2. Sedan bestämmer du dig för att be, allstå att göra niya.
3. Efter det, lyfter du händerna ända till öronen och säger Allaho Akbar (Gud är den störste), och sedan lägger du din högra hand på din vänstra hand över bröstet.
4. Sedan läser du en dua för att börja bönen: "SUBHANAKA ALLAHUMMA WA BI HAMDIKA WA TABARAKA ASMUKA WA TA'ALA JADDUKA WA LA ILAHA GHAIRUKA" (Ärad och Prisad vare Du, och Välsignat är Ditt Namn, och upphöjt är Ditt Majestät Det finns ingen Gud utom Du.)
5. Du läser Al-Fatiha, (första suran i Koranen) och sedan läser du en valfri sura från Koranen.
6. Sedan lyfter du händerna och säger Allaho Akbar (Gud är den störste), böj dig framåt med händerna på knäna (kallas för roko') och säg "SUBHANA RABBIYAL 'ADIM" (Ära åt min Herre, den Store) 3 gånger.
7. Res dig upp och säg "SAMI'A ALLAHU LIMAN HAMIDAH" (Allah hör den som prisar Honom) och efter det säger du "RABBANA WA LAKAL HAMD" (Oh Herre, Prisad vare Du).
8. Sedan säger du Allaho Akbar (Gud är den störste), och knäböj dig på golvet men tänk på att Pannan, händerna, knäna och tårna skall vara mot golvet. (Sju kroppsdelar ska röra marken). Då säger du tyst för dig själv "SUBHANA RABBIYAL A'LA" (Ära åt min Herre) 3 gånger.
9. Sätt dig upp och säg Allaho Akbar (Gud är den störste), och sedan böjer du dig igen och säger samma sak "SUBHANA RABBIYAL A'LA" allstå du böjer dig ner (kallas för sujod) mot marken 2 gånger.
10. Du gör samma som första raka'a, (läs sura Al-Fatiha och en annan sura, gör roko´och sujod).
11.I slutet av Raka'a två sitter du kvar (kallas för taschahud) och säger: "ATAHIYATO  LILLAH, ZAKIYATO LILLAH WA TAYYIBATU WA SALAWATU LILLAH ASSALAMU 'ALAIKA AYYUHANNABIYYU WA RAHMATU ALLAHI WA BARAKATU WA ASSALAMU 'ALAIKA WA 'ALA IBADI ALLAHI SALIHIN ASHADU ALAH ILAHA ILLA ALLAH WA ASHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASULU ALLAH".
12. När du har bett sista raka'a och gjort tashahud, då gör du Ibrahims dua och säger: "ALLAHUMMA SALLI 'ALA MUHAMMADIN WA 'ALA ALI MUHAMMAD KAMA SALLEITA 'ALA IBRAHIMA WA 'ALA ALI IBRAHIM WA BARIK 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ALI MUHAMMAD KAMA BARAKTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ALI IBRAHIM FIL 'ALAMIN INNAKA HAMIDUN MAJID".
13. Du avslutar med att vrida huvudet åt höger och säger: "ASSALUMU 'ALEIKUM WA RAHMATULLAH" och sedan vrida huvudet åt vänster och repeterar det: "ASSALUMU 'ALEIKUM WA RAHMATULLAH".
Där är hela beskrivningen på hur man utför bönen.

Bönen  -  antal raka'at

Morgonbön (fajr) - 2 st plus 2 sunna. OBS! tashahud på sista.
Middagsbön (dhor) - 4 st. OBS! Man gör tashahud på andra raka'a och på sista.
Eftermiddagsbön (asr) - 4 st. OBS! Man gör tashahud på andra raka'a och på sista.
Kvällsbön (maghrib) - 3 st. OBS! På 2a raka'a gör tashahud och på sista.
Nattbön (isha) - 4 st. OBS! Man gör tashahud på andra raka'a och på sista.


 


Här får ni två bilder, så man ser hur man gör ungefär! Hoppas att beskrivning var tydlig. Har ni fler frågor så är det bara att ställa InshAllah! Och det med bönetider, kommer jag InshAllah att försöka lägga ut tiderna på varje månad. Må Allah sbt vägleda oss alla InshAllah Ya Rabbi!

Assalamo Aleykom wa Rahmato Allahi wa barakato, jazakomo Allaho kher // Syster S


2. Salaah (Bönen)

Kära bröder och systrar vet ni hur viktigt det egentligen är med Bönen?
SubhanAllah, många unga muslimer har blivit tillfrågade ifall de är troende muslimer, vad tror ni svaret är från de?   " Ja " då tänker man själv MashAllah vi unga börjar vakna upp och se oss omkring, men var det inte du som förra veckan (kramade killen/tjejen från din klass, eller var det inte du som skulle gå ut och festa med kompisar eller var det inte du som ljög för dina föräldrar?) Okej, det är inte det frågan är just nu utan frågan är, ber du din bön? Vissa gör det fast andra inte, men ni som inte gör det hur kan ni kalla er själva för troende muslimer?
Bönen är Islams viktigaste pelare efter shahada och mina kära syskon, det första vi kommer bli tillfrågade efter i Jawm al-qiyama (domedagen) är BÖNEN

Allah sbt beordrar oss på flera ställen i Koranen om bönen:

  ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”

(Koranen 4:103) 

”Förrätta regelbundet (de fem dagliga) bönerna och (särskilt) den bön som har en central plats

och res er i from ödmjukhet inför Allah.”

(Koranen 2:238)


 
Bröder och systrar öppna era ögon och hjärtan, nå upp till en känsla av lugn, frid och glädje genom att dyrka din Herre genom bönen, då du är nära Allah sbt! Till och med ordet salaah kommer från ordet selah som betyder kontakt. 

Profeten Muhammed saw (frid över honom) har sagt att om det fanns en flod vid någons dörr och han/hon badade i den fem gånger per dag, skulle det då finnas någon smuts kvar på honom/henne? Och då menade profeten Muhammed (saw) att Allah tvättar bort synder genom våra böner. Profeten sa också att om man gör wuduu (tvagning) ordentligt och ber sina fem dagliga böner så faller ens synder bort. Genom bönen så förlåter Allah sbt inte bara våra synder utan Han besvarar våra böner också, InshAllah!

Profeten Muhammed – frid över honom sade: ”… Be, så som ni har sett mig be…” (Återberättad av al-Bukhari)


Känner du dig sur, irriterad, ledsen eller vad som helst? Då gör som profeten Muhammed (saw) han vände sig ALLTID till Allah sbt.

Allah sbt säger i koranen: "Om de vänder sig till mig (Allah) och etablerar bönen så låt de vara fria".

Är du i skolan? BE! Sitter du på tåget och nästa bön är inne snart? BE! Är du ute med kompisar? BE! Var du än är eller gör, så be mina käraste! Om du har sån stark Iman att du inte bryr dig om vad folk tycker eller säger så gör bara Allah sbt nöjd med dig. Låt det komma från hjärtat och om det inte går då vet du att det är svagheten i tron! Därför gäller det att bara kämpa, kämpa tills det InshAllah går, och snälla tappa aldrig hoppet för det är aldrig sent! 
Så mina kära bröder och systrar vakna upp! Vid Allahs namn, om du inte binder dig till Allah sbt genom bönen så kommer du vara vilse för Allah sbt bryr sig mest om de som binder sig till Honom. Tänk på det InshAllah, må Allah vägleda oss alla InshAllah och att vi InshAllah är från ahl al-jannah! Amin!

Jazakomo Allaho kher, assalamo Aleykom wa rahmato Allahi wa barakato! // Syster S



Allaho Akbar!


Tacka Allah!

Assalamo aleykom!

Tack eller tacksamhet menas att ge igen vänlighet och ge beröm till den som har gjort bra och vänliga saker. Den som mest förtjänar tack och beröm från oss människor är Allah! Kom ihåg att ALLTID tacka Allah och säg "Al- hamdulillah" för allting. Vi ska alltid klaga och vara otacksamma, fast det egentligen kunde ha varit mycket värre. Vi borde sluta tänka på vad vi vill ha utan vara tacksamma för det vi har istället! Allah har befallt oss att tacka honom för de välsignelser, och inte att förneka dem. Han säger (tolkning av betydelsen): "Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!" (Surah 2, vers 152).

Hur svår situationen man än är i så tänk alltid att Allah är med dig, och du kan alltid vända dig till Honom. Gör mycket dua! Mycket dua är bättre än för lite, och det är ett sätt att komma närmare Allah. Eftersom Allah hela tiden vakar över oss, vill Han visa oss vad som är bäst för oss och hur vi ska kunna leva så lyckligt som möjligt i samspel med allt annat. Genom att dyrka Allah, och ingen annan, och be Allah om vägledning, lär vi oss hela tiden att bättre förstå tillvaron och visheten bakom skapelsen, och ju bättre vi förstår desto närmare kommer vi Allah och desto bättre kan vi leva på den rätta vägen, där vi älskar, respekterar och värdesätter varandra.

Be också för andra! Tänk på denna hadith, då profeten (saw) sa: "Den bön som får den snabbaste svaret är den som gjorts av en muslim för en annan i hans frånvaro."




Må Allah besvara våra böner Inshallah! / Syster A


Kvinnan i Islam

Assalamo aleykom!

Många tycker att kvinnan är förtryckt i Islam och att det inte är jämställdighet mellan män och kvinnor, att det är för många skillnader, och att kvinnan har det sämre än männen. Därför tänkte jag skriva ett inlägg som visar hur kvinnan behandlas i Islam. 

Enligt Koranen har män och kvinnor samma mänskliga andliga natur: ”Människor! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor.” (Koranen 4:1, se även 7:189, 42:11, 16:72, 32:9 och 15:29)

I Islam finns det ingen skillnad mellan mäns och kvinnors relation till Allah, de får samma belöningar eller straff för sina handlingar. Varje människa ska stå för konsekvenserna av sina handlingar: ”Och deras Herre svarar dem: ’Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].’” (Koranen 3:195, se även 33:35, 74:38, 16:97, 4:124 och 57:12). 

Islam ger kvinnan rättigheter som ingen har rätt att ta ifrån henne, som ägande rätt, rätt att ärva och rätten till att studera och utnyttja sin kunskap. De rättigheter som kvinnan har av sin make är att han måste behandla henne med rättvisa och respekt. På samma sätt som kvinnan har rättigheter över sin make har hon även skyldigheter mot honom. Kvinnan ska lyda honom i hans beslut, så länge det håller sig inom Allahs lagar. Hennes viktigaste roller är de som hustru och som moder. Kvinnan får absolut inte tvingas att bli bortgift, inget äktenskap är giltigt om hon inte går med på det. Kvinnan har dessutom kontroll över sin egendom och rätt att behålla sitt efternamn när hon gifter sig. Profeten Mohammed (SAW) sa "Ingen änka skall giftas bort utan att man rådfrågat henne, och ingen jungfru ges bort i äktenskap utan hennes samtycke, och hennes samtycke är hennes tysnad" (Bukhari). 

Koranen uppmanar män så här: "Umgås med dem (Kvinnorna) i vänlighet" (Koranen 4:19), och profeten (SAW) sa: "Den bäste bland er är den som är god mot sin hustru" (Tirmizi).  Alltså spelar männens uppförande mot sin hustru en viktig roll. Det här är en vers ur Koranen som visar att kvinnan inte alls behandlas på ett dåligt sätt av sin make, utan ska behandlas på bästa möjliga sätt.

En man frågade profeten (SAW):
"Vem har största rätten till god behandling av mig? Sade han "Din mor". Mannen sade då: Och sedan vem? Profeten sade "Sedan din mor". Mannen frågade: Och sedan? Återingen svarade profeten "Sedan din mor". Mannen frågade igen: Och sedan? Profeten sade: "Sedan din far." (Muslim och Bukhari). Ser ni? TRE gånger svarade han "din mor" innan han sa "Sedan din far!  

När det gäller religiösa plikter, som de fem dagliga bönerna, fastan, allmoseskatten, och pilgrimsfärden, är det ingen skillnad mellan kvinnan och mannen. Ibland har kvinnan faktiskt vissa fördelar framför mannen. Kvinnan ber tex inte och fastar inte i månaden Ramadan under sin menstruation. Vi fastar om de dagar vi missat, men behöver inte ta igen de böner vi missat under menstruation. Även om kvinnor kan be i moskén (och gjorde så under Profeten Muhammads (SAW) dagar, tid och efter det), är det frivilligt för oss att delta i fredagsbönen i moskén, medan det är obligatoriskt för män. Frågor jag fått många gånger är "Varför har männen större "rum" än kvinnor i mosken? , och "Varför ber ni inte tillsammans?" Dels handlar det om att det inte är obligatoriskt för kvinnor att be fredagsbönen, vilket gör att det är fler män i mosken som ber där. Sedan, att vi inte ber tillsammans, tänk er själva, skulle det kännas bekvämt för er om ni visste att ni hade män bakom er som kollade på er när ni böjer er ner och ber? Det skulle bara kännas obekvämt.

Islamsk lag förklarar också att kvinnan har rätt till egendom, rätt att driva och leda ett företag, kvinnan har rätt till lika lön för lika arbete. Redan från början är det en viktig sak som man bör förstå. Man måste skilja mellan Islam och muslimer. Kvinnor behandlas olika överallt och om det skulle hända i ett muslimskt land så börjar allt bara handla om islam. Egentligen är det brist på kunskap om Islam som leder dem till dessa handlingar och dessa människor följer ofta gamla seder och traditioner som inte har något med Islam att göra. De flesta muslimer talar med stolthet om att kvinnor fick vissa rättigheter när Koranen uppenbarades till profeten Muhammed (SAW).

Jag kan nämna hur mycket mer som helst, men dessa citat från koranen och hadither tycker jag visar att kvinnan inte alls behandlas på ett dåligt sätt. Problemet ligger i att man alltid ska fokusera sig på det negativa och folk väljer alltid att se på skillnader istället för likheter. Dessutom är det media som har gett en fel bild av Islam som gör att folk har fördomar mot oss muslimer. Om alla verkligen visste exakt vad Koranen och vår profet säger, och hur fin religion vi egentligen har, så skulle detta problem inte finnas. Tillsammans kan vi försvara oss Inshallah! 

P.s Många har, eller ska snart börja skolan (själv började jag idag), önskar er bara lycka till! Må Allah underlätta för oss och vara med oss, Inshallah! // Syster A


1. Shahada (Trosbekännelsen)

Vissa undrar varför det inte går att träda in i islam utan trosbekännelse, jo för att Shahada är nyckeln till islam. Profeten Muhammed saw sade: "Islams plint är fem pelare" och den första är trosbekännelsen: " Ashhadu an la Ilahi illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah!" ("Det finns ingen gudom värdig att dyrka utom Allah sbt och Muhammad saw är Allahs sändebud!". Allah sbt säger i koranen: "Sätt där­för inte en annan gud vid Guds sida; då kom­mer du att kas­tas, för­hat­lig och utstött, i hel­ve­tet" Han säger också: "Och anropa ald­rig en annan gud jämte Gud. Det finns ingen gud utom Han. Allt skall förgå utom Han [som för­blir i evig­het] domen är Hans och till Honom skall ni föras åter". Profetens Sunna är något som vi muslimer också ska följa. Det är Mohammads roll och possition som uttrycks i det andra ledet av trosbekännelsen.
 Hoppas ni har fått nytta av detta och lärt er något nytt, Må Allah vägleda oss och stärka vår Iman! InshAllah ya Rabbi Amin!

Assalamo aleykom wa Rahmato Allahi wa barakto! // syster S



Assalamo Aleykom!

Välkomna till vår blogg bröder och systrar! Vi är två systrar som bor i Stockholm och vill dela med oss av den kunskapen vi söker efter om Islam. Bloggen kommer InshAllah handla om olika saker angående Islam, allt mellan hadither, åsikter, citat från koranen m.m. Islam är vårt sätt att leva och att söka kunskap om islam är plikt för varje muslim, Profeten Muhammed sade i en hadith: "För den, som följer en väg i strävan efter kunskap, kommer Allah att underlätta vägen till paradiset". Om ni har några funderingar eller frågor kan ni kontakta oss på vår e-mail: enummah@hotmail.com
Må Allah sbt stärka vår Iman (tro) med hjälp av denna blogg InshAllah!
Och Ramadan karim till er alla bröder och systrar förresten, hoppas det går bra med fastan!:) Frid vare med er // Sundus och Amina


RSS 2.0