Unga muslimer

Assalamo Aleykom!Att vara ungdom idag är tufft. Många har det stressigt i skolan, andra har det jobbigt hemma och det är många
som inte mår bra. Skolan tar all ens tid och kraft och många pluggar otroligt mycket på fritiden, vilket gör att man nästan inte får någon fritid. De flesta känner sig stressade och får inte så mycket tid till att ha kul, man hinner inte med allt man vill.Många påverkas av grupptryck och försöker vara coola inför andra, ingen vill vara ensam eller bli ”mobbad”. Man vill att alla ska gilla en och passa in. Det finns de som påverkas av sin omgivning, tex om sina kompisar röker, så gör man också det, om kompisarna är ute och driver sent på kvällarna, så gör man det också, om dina kompisar börjar använda slöja så vill man också det osv. Många undrar vad meningen med livet är. Vissa har till och med självmordstankar. Ungdomar har mycket press. Vart är världen på väg? Nu säger jag inte att alla ungdomar har det så, men det förekommer. Andra tycker om att vara ungdom och vill inte bli vuxna, de gillar att vara unga och vill inte bilda familj och börja jobba. Alla vill leva länge, men ingen vill bli gammal.


Många försöker anpassa sig till det svenska samhället, oavsett vilken religion, vart man kommer ifrån, vilken kultur man har osv, men samtidigt vara den man är och den man vill vara och göra som islam säger, vilket kan bli svårt. Man försöker följa Sveriges lagar men vill samtidigt följa sina traditioner och sina sysselsättningar/de saker man gillar att göra. Unga muslimska tjejer får de rättigheter som behövs och folk brukar ofta respektera en som man är, men samtidigt finns det de som har fördomar och kritiserar en bara för att man är muslim. En del tycker att det är enklare att ha muslimska vänner som förstår en och stöttar en, men det behöver inte vara så. Det finns icke-muslimer som tycker om en även fast man är muslim och fokuserar sig på personligheten. 


Nackdelarna är ju att det alltid kommer finnas de som har fördomar och alltid kommer döma en bara för att man är muslim, det finns de som kollar snett och inte vill vara i närheten av muslimer, och det är synd eftersom att de flesta vet inte hur islam verkligen är, men muslimser är stolta över sig själva och det känns bra ändå, vi kämpar för det vi tror starkt på, på både gott och ont.


De flesta börjar med slöja av egen vilja som liten och fattar beslutet själv, det är inte så att man blir tvingad till det som många tror. Visst uppmanar föräldrar en att ha slöja, men de tvingar inte en. Andra börjar med slöja på grund av sin omgivning och flera börjar tillsammans med sina kompisar då det kanske känns lättare. Man börjar med slöja för att få belöning från Gud och följa hans lagar, och dessutom är det bra att alla kan se att man är muslim. 


Jag vet att många tycker att muslimer bara är besvärliga som tex vill ha ledigt på sina högtider, som vill be i skolan, äta mat som är slaktat på islamskt sätt, avstå från simningen på gympan osv, men man borde förstå varandra och försöka göra det bästa utav situationen. De flesta muslimer försöker ju anpassa sig till det svenska samhället så mycket de kan, borde inte icke-muslimer visa lite förståelse? Det är ju detta vi tror på och alla har rätt att tro på vad man vill och vara den man vill vara! 


Unga muslimer har sina egna problem att handskas med, försöka förklara till lärare varför man ber, slöj diskriminering, ställa sig upp i klassen då läraren säger något som verkar fel i Islam, handskas med föräldrar som tror att man har blivit galen när man låter sitt skägg växa, eller använder mer täckande kläder, eller alla andra svårigheter som en praktiserande muslimsk ungdom utsätts för. Man kan inte veta om den muslimska tjejen i sitt klassrum, som går genom skolans korridorer som om det vore någon modeshows catwalk, inte är någon troende muslim. Eller att den muslimska tjejen i skolan, som man aldrig har sett i mosken är en "dålig muslim". Det kan hända att hon aldrig fick lära sig något om Islam. Man kan inte bara utgå från klädsen när man bedömmer en person. Tex, bara för att en tjej har slöja på sig så behöver det inte betyda att hon är en praktiserande muslim, jag känner muslimska tjejer med slöja som inte är särskilt religiösa, det finns ju de som inte har slöja som är mer religiös än någon med slöja, så därför tycker jag inte att man ska peka ut muslimer och anse hur religiös man är bara för klädseln.


Vi måste vara ett gott exempel, men många "praktiserande" muslimer visar inte att vi är vänliga utan är dåliga förebilder. Att le, vara ärlig och snäll, ingår i Islam, vilka muslimer måste följa i vårt dagliga liv. Om vi ska göra Islam tillgänglig för andra, måste vi själva bli tillgängliga och åtkomliga. Att le är nyckeln till detta. Många, särskilt ungdomar tror att islam är"gammalmodigt", att det inte passar ihop med den moderna tiden, och det är muslimers plikt att visa att det inte stämmer. Muslimer måste visa hur Islam relaterar sig till tonåringar, Islam ger en fokus och en förståelse för vem man är, och vart man är på väg. Vi vet meningen med livet, är man religiös så tvivlar man inte. 


Det är upp till var och en oavsett vilken grupp man tillhör att vara ett bra exempel och visa det man står för, man ska inte vara rädd för någonting utan tro på sig själv. Det spelar ingen roll om man är muslim, folk kritiserar varandra ändå, tex så finns det personer som undviker punkare, rökare, huliganer osv. Varför ska det behöva vara så? Man ska kunna få vara den man är och alla ska acceptera det. Världen skulle bli så mycket bättre om alla respekterade och förstod varandra. Man ska kunna leva som man vill bara man inte skadar någon, man ska visa respekt för varandra. Jag blir trött på all kritik jämt, låt alla sköta sitt och skött ditt istället. Man ska inte baktala och kritisera, varför gör folk det? Vem bryr sig om någon är punkare? Så länge personen är snäll, trevlig osv så ska det inte behöva spela någon roll vad man gör på sin fritid och vilken levnadssätt man har ska inte behöva få folk att se ner på en!Må Allah sbt underlätta det för oss och vägleda oss, Amin! Tillsammans är vi starka inshaAllah! // Syster A


Allah

Vem är Allah?

Väldigt ofta hör man att ordet "Allah" används i Islamiska sammanhang. Ordet "Allah" är helt enkelt det arabiska ordet för Den Allsmäktige Gud , den ende som förtjänar att dyrkas  och det är samma ord som används av arabisktalande kristna och judar när de refererar till människans Skapare. Om man slår upp en arabisk översättning av Bibeln, ser man att ordet "Allah" används på de ställen där ordet "Gud" använts i en Svensk. Av olika anledningar, tror vissa att muslimer dyrkar en annan Gud än judar och kristna. Det stämmer såklart inte eftersom den rena monoteistiska religionen, Islam, kallar folk till att dyrka samma Gud som Noak, Abraham, Moses, Jesus och alla de andra profeterna dyrkade och kallade till.Allah är universums skapare. Han äter, dricker och sover inte. Han är Den ende som vet vad som döljer sig i en mammas mage, alltså om det är en flicka eller pojke, Han är Den ende som vet vad som ska hända imorgon, ingen utom Allah vet när det ska regna, ingen utom Allah vet var man ska dö och ingen utom Allah vet när den sista timmen ska komma. Han har all kunskap om det osedda. Han vet allt och ser allt. Han är den som vi ska älska mest av allt och alla och varför skulle vi inte göra det när det är Han som ger oss allt vad vi har och vad vi kommer att få? Han ger oss våra vänner och vår familj, Han ger oss lyckan och kärleken. Han är den som är mest tacksam och den som uppskattar mest. Han är den som har mest tålamod och är den mest förlåtande. Han är den som bryr sig mest om sina skapelser, människor och jinner och allting annat. Han har skapat allting som du kan se och allting som du inte kan se, Han har skapat livet och döden.Han äger allt som finns i himlarna och på jorden. Han äger paradiset och helvetet. Det finns ingen som är lik Honom och Han har all makt. Hans makt är så stor att Han på uppståndelsens dag kommer att fatta tag i hela jorden och vika ihop alla himlarna i Sin högra hand och säga: ”Jag är kungen, var finns kungarna på jorden.”


Han är den som får havet att storma och kan regnbågen forma. Han är den som får solen att skina och vinden att vina. Han är den som får himlen att ändra färg och elden att komma från berg. Han är den som får månen att lysa och vattnet att frysa. Han är den som väcker grönskan på våren och släcker stjärnor med åren.

Eftersom Han kan göra allt detta så förstår vi att det inte finns någon som är som Han, Han är den som ensam styr universum. Allah behöver ingen men vi behöver Allah. Utan Allah´s hjälp så kan vi inte leva för Han äger hjärtat som slår i ditt bröst och luften du andas.

Säg Han Allah är En, Allah Den självtillräcklige. Han föder ej och ej blev Han född och ingen är Hans like.” (Koranen 112:1-4). Allah är en!


Hur vet vi att Allah finns?

Författare: Imâm Ibn Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/82)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001


Människor! Dyrka er Herre som har skapat er och dem som levde före er, så att ni fruktar. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.”1 (2:21)

Många Qur’ân-tolkare, som ar-Râzî och andra, har använts sig av denna vers för att bevisa Skaparens (ta´âlâ) existens. Den som funderar över skapelserna som finns i himlen och på jorden och deras olikartade utseenden, färger, beteenden och sätt att gagnas på, inser deras Skapares styrka, vishet, kunskap och väldiga makt. När en beduin blev frågad om bevis för Herrens (ta´âlâ) existens, sade han:

Fri är Allâh från alla brister! Spillning tyder på en kamel och fotsteg tyder på fotgängare. Himlen har stjärnor, jorden har vägar och havet har vågor. Bevisar inte det att den Outgrundlige som genomskådar allt och som är underrättad om allt existerar?”

ar-Râzî rapporterade att ar-Rashîd frågade Imâm Mâlik om Allâhs existens. Han bevisade då den med de olika språken, rösterna och ljuden.

När en grupp kättare kom till Abû Hanîfah för att fråga honom om Skaparens (ta´âlâ) existens, sade han: ”Låt mig vara! Jag sitter här och tänker på något jag hörde igår. De sade till mig att det fanns en båt som var fullastad med varor. Det fanns varken någon som vaktade den eller styrde den. Trots det anländer och ankommer den helt själv. Den skär igenom de väldiga vågorna till dess att den gör sig kvitt dem. Den åker dit den vill utan att någon styr den.” Då sade kättarna: ”Det där säger ingen normal människa!” Då sade Abû Hanîfah: ”Ve er! Har inte då dessa skapelser i himlen och på jorden och de visheter de består av någon Skapare?” De blev tysta och återvände sedan till sanningen och blev Muslimer via honom.


När ash-Shâfi´î blev frågad om Skaparens existens, sade han:

”Detta mullbärsträdsblad har endast en smak. Om en larv äter det, kommer det ut silke från den. Om ett bi äter det, kommer det ut honung från det. Om får, kor och annat boskap äter det, kommer det ut spillning från dem. Om gaseller äter det, kommer det ut mysk från dem. Ändå är det bara en och samma sak.”


När Imâm Ahmad bin Hanbal ställdes likadan fråga, sade han:

”Här har vi ett ståtligt och slätt fort. Det saknar ingång och utgång. Utåt sett är det av silver. Inuti är det av guld. Rätt som det är, kommer en hörande och seende varelse ut ur det. Den har ett vackert utseende och en ljuvlig röst.” Han menade kycklingen som kommer ut ur ägget.


ALLAHO AKBAR! 

 


// Syster A


Vår profet Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam)

Vem är Muhammed?

Han föddes i Mecka som Muhammed son till Abdullah och Amina. C:a 570 e.Kr. gifte sig Abdullah Ibn Abd al-Muttalib son till en av Qureish hövdingar med Amina bint Wahb och efter sex månaders äktenskap åkte Abdullah på handelsresa mot Sham och lämnade Amina som var gravid. På hemvägen blev Abdullah sjuk och bestämde sig för att avbryta resan och stanna hos sina släktingar i Yathrib tills han blev bättre, men han blev ännu sjukare och dog och begravdes där. Amina sörjde honom mycket och blev ledsen för sitt barn som skulle vara faderlös och efter sju månader födde Amina en pojke och kallade honom Muhammed, detta hände måndagen den tolfte av Rabia I, Elefantens år som motsvarade året 571 e.Kr. 


Enligt den Arabiska traditionen skickades småbarnen till landet för att blir ammade så att de skulle kunna klara de hårda tiderna i framtiden, det fanns ammor som bjöd sina tjänster till dem som ville att deras barn skulle uppfostras på landet och Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) presenterades till många ammor men eftersom han var faderlös ville ingen ta emot honom, utom Halima Asaadiya. Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) stannade hos Halima i två år och under dessa år kände Halima en sådan välsignelse och nåd att hon frågade hans mor om hon kunde lämna honom hos henne för två år till, vilket Amina accepterade. När Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) blev fyra år lämnade han Halima och återvände till sin mor och vid sex års åldern följde han sin mor och hennes tjänarinna Umm Ayman till Yathrib för att träffa sin mors släktingar i bani Najjar och på hemvägen blev Amina sjuk och dog, så Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) blev helt föräldralös. Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) återvände till Mekka med Umm Ayman och Abd al-Muttalib tog hand om sin sonson Muhammed och lovade uppfostra honom, och han älskade honom högt och hade medlidsamhet med honom. Muhammeds farfar Abd al-Muttalib dog när Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam)var åtta år gammal och då flyttade han till sin farbror Abu Talib, som även han tog väl hand om honom.


Muhammed hade en extraordinär etik som skilde honom från de andra barnen, han var känd för sin sanninsenlighet och trohet, därför tyckte alla om honom och kallade honom för den trogne. Han bad aldrig till någon staty och svor aldrig vid deras namn, han begick aldrig ett brott, Allah uppfostrade honom väl och förberedde honom till att bära det största budskapet till mänskligheten, han växte upp på landet och vande sig vid de svåra omständigheterna och lärde sig det rena arabiska språket, han sade om sig själv: [ Jag är dem mest vältalige av er i arabiska, fast jag är från Qureish och ammades hos Bani Saad bin Bakr ]. Han var föräldralös från födseln för att hans skapare skulle uppfostra honom själv, och för att undvika att han skulle räkna med sina föräldrar i sina ärenden, och för att han skulle lära sig att ta hand om sig själv, för den föräldralöse mognar fortare än de andra barnen och lär sig snabbare, Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) sade:
[ Jag och den föräldralöses förmyndare är i paradiset som dessa ], och han visade sitt pekfinger och långfinger ihopförda. Han levde fattig och lärde sig att arbeta för att försörja sig med det tillåtna, han vallade får åt Mekkas folk och fick betalt för det, koranen beskriver detta när Allah säger:


"Vid dagsljuset, och den stilla natten, din herre har ej övergivit dig och hatar dig ej, den sista skall sannerligen bliva dig bättre än det första, och din herre skall giva dig så att du varder tillfredsställd, han fann dig ej faderlöse och gav han dig ej ett hem, han fann dig ju på villovägar och vägledde dig, han fann dig ju utblottad och gjorde dig rik, vad den faderlöse beträffar så må du ej vara hård, vad den bönfallande beträffar så må du ej visa honom bort, och vad din herres nåd beträffar skall du förtälja." (Koranen 93)


Vid 40 års ålder tog han (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) emot uppenbarelser från Gud och blev Profet. Den sista och slutgiltiga profeten som Gud sände till mänskligheten var Profeten Muhammad (sallaAllahu 'alayhi wa sallam)som återgav och förklarade Islams läror, och som levde helt i enlighet med dem. Profeten Muhammed (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) levde i en tid som idag fullt ut kan belysas av historien.

Muslimer behöver inte "tro" att han existerade och att hans läror har bevarats för det är ett känt faktum. Även när hans följeslagare bara var några dussin i antalet, informerade Den Allsmäktige Gud att Muhammad hade blivit sänd som en nåd till hela mänskligheten. För muslimer är Muhammad (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) det absolut bästa exemplet för alla människor, han var den exemplariske profeten, statsmannen, militäriske ledaren, styresmannen, läraren, grannen, maken, fadern och vännen. Muslimen är ålagd att följa honom i alla angelägenheter. Islam lär oss att hänvisa till honom som Guds sändebud och Hans slav. Han har ingen del i det gudomliga och är inte en del av Gud.


Eftersom människor hade förvrängt eller glömt bort Guds budskap, tog Gud själv på sig att skydda budskapet som uppenbarades för Muhammad (sallaAllahu 'alayhi wa sallam). Detta därför att Den Allsmäktige Gud lovade att inte sända något Sändebud efter honom. Det faktum att alla Guds Sändebud förkunnade Islams budskap – underkastelse under Guds vilja, och att dyrka Gud utan att sätta någon vid hans sida gör att Muhammad faktiskt är Islams sista profet, inte första.


Förr i tiden, även om du inte hör det lika ofta idag, användes ofta ordet "Muhammadaner" som beteckning på muslimer. En av orsakerna till missuppfattningen är att européer i flera århundraden fick lära sig att muslimer dyrkade Profeten Muhammad (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) på samma sätt som kristna dyrkar Jesus, vilket absolut inte är sant eftersom en muslim inte har tillåtelse att dyrka någon annan än Gud.
Frid vare med er // Syster A


Dyrka Allah

Assalamo aleykom alla! Jag hoppas ni är i bästa tillstånd av imaan (tro) och alltid har ett leende på läpparna! :)


Tänkte berätta lite om hur viktigt det är att dyrka Allah, glöm aldrig att Han alltid finns med oss och ser/hör allt vi gör. Att lära sig om Islam, för att sedan praktisera det man lärt sig är det bästa man kan göra. Belöningen för att söka kunskap är stor och det har nämnts mycket om det ämnet i Koranen och i profetens (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) sunnah.


Några exempel där Allah priser de som har kunskap, alltså de lärda, i Koranen är:

Allah, den Högste sa: "Säg: Kan de som har kunskap likställas med de som inte har kunskap? [az-Zumar:9] Och Han sade: "Då skall Allah upphöja dem bland er som är (sanna) troende och de som har fått kunskap?" [al-Mujadallah:11].


Att man lär sig om Islam är ett tecken på att Allah vill gott för en. Profeten (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) sa: "Den som Allah vill gott för ger Han förlåtelse i religionen" [Al- Bukhari (81) och Muslim (1037)].


De lärde är profeternas arvtagare!

Han (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) sa: "Den lärdes förtjänst över dyrkaren är likt fullmånens förtjänst över de resterande stjärnorna. De lärda är profeternas arvtagare, för profeterna lämnar varken guld-eller silvermynt i arv, utan deras arv består av kunskap. Så den som tagit del av denna kunskap har tagit del av något väldigt stort" {Abu Dawud (3641) och at-Tirmidhi (2682). Autentisk enligt al- Albani) ]


Att ta sig tid till att lyssna på föreläsningar, läsa, studera, påminna varandra och fråga/diskutera, helt enkelt lära sig om Islam leder till Paradiset och till en stoor belöning inshaAllah! Och många tänker "jag hinner inte", men hur lång tid tar det egentligen? En timme om dagen är inte särskilt mycket, ett dygn har ju hela 24 timmar!


Profeten (sallaAllahu' alayhi wa sallam) sa:"Den som färdas på en väg där han söker kunskap kommer Allah att underlätta för honom hans väg till Paradiset" [Muslim (2699)].

Profeten (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) sa också: "Änglarna sänker sina vingar för den som söker kunskap i belåtenhet över vad de gör". [Ibn Majah (226). Auetenisk enligt al-Albani.]


När den troendes morgon och kväll fylls med att ägna sig åt att dyrka Allah kommer Allah att hjälpa honom med alla hans behov och hjälpa honom med allt han önskar. Han kommer även fylla hans hjärta med kärlek till Allah, hans tunga med dhikr (det är att minnas Allah med de olika ord och meningar som Allah nämnt i Koranen eller Profeten (sallaAllahu 'alayhi wa sallam) nämnt i hans sunnahn) och hans kroppsdelar med lydnad till Honom.


Men den person vars morgon och kväll är fyllda med att tänka på det världsliga livet så kommer Allah att låta honom själv ta hand om alla sina problem, besvär och lidanden. Han kommer ta bort kärleken till Allah fråns hans hjärta och ersätta den med kärlek för skapelsen, ta bort dhikr från hans tunga och ersätta den med att tala om skapelsen och ta bort lydnad till Allah från hans kroppsdelar och ersätta det med att tjäna och lyda skapelsen. Då jobbar han hårt som ett djur för att tjäna andra. Alla som vänder sig bort ifrån dyrkan till Allah, lydnad till Honom och kärlek till Honom kommer att utsättas för att dyrka skapelsen, älska och tjäna dem.


Allah, Den högste, sa "Den som är blind för den Nåderikes påminnelser låter Vi få en djävul som ständig följeslagare." [az-zukhruf:36].


Vi kan inte dyrka vår Skapare på ett korrekt sätt utan kunskap om Honom och Hans lagstiftning. Och eftersom vi är skapade för att dyrka Honom måste vi lära oss om Honom och om Hans sändebud och Hans lagstiftning. Så kära bröder och systrar! Ta till vara på möjligheten medan den finns, och vänta inte med att göra gott tills det är för sent! Att söka kunskap är vägen till paradiset! 


 
              

Må Allah acceptera våra insatser och strävan till det goda och belöna oss med det goda, förlåta oss alla över våra felsteg och synder och stadga oss på den raka vägen av barmhärtighets religion islam och vägleda oss till nyttig kunskap och goda handlingar. Amin! // Syster A

Du är inte ensam!

Assalamoaleykom! 


Många känner sig ensamma och helt hopplösa när allt faller samman, det kan kännas som att allt är förstört och inget kommer hjälpa, att det är kört och att man är ensam, men tänk inte så... för ingen är ensam! Hur kan man vara ensam om Allah alltid finns där? Och Subhallah, det händer inte bara dig utan tänk att det finns de som har det så mycket värre...


Om du frågar mig vad jag vet om kärlek, skulle jag svara att det är allt om Allah. När tiden är väldigt svår, finns det inget sätt att vänta, när Allah lovar att han alltid kommer finnas där. Att Han ska välsigna oss med sin kärlek och hans barmhärtighet, Han tittar alltid på oss och leder oss, för Han vet vad som finns i alla våra hjärtan. Så, när du mår dåligt, vänd dig till Allah, för Han finns där! Han för oss från mörkret till ljuset, Subhanallah beröm tillhör dig för allt. Vi borde inte vara rädda för någonting, så länge vi följer hans vägledning.


Ibland, när världen inte är på din sida, vet du inte vart du ska eller vad du ska göra. Du bara gråter och det känns som att tårarna aldrig kommer ta slut... Du försöker leta efter en anledning att ersätta det som är borta, men kom bara ihåg, glöm inte, att du aldrig är ensam! Bara nå in i ditt hjärta så finns Allah alltid där. Genom sorg, glädje frid, allt- är du aldrig ensam.  Och när du längtar och tittar tillbaka, förbered dig för din framtid. Du ser att det här livet är en väg till det eviga livet, så gå den rätta vägen och paradiset kommer InshAllah att bli ditt hem!


När du säger: "Jag kan inte lösa det här" säger Allah: "Jag kommer vägleda dig"
När du säger "Jag känner mig så ensam" säger Allah: "Jag ska aldrig lämna dig, aldrig kommer jag överge dig ".
När du säger: "Jag kan inte" säger Allah: "Försök, jag är med dig"
När du säger "Jag förtjänar inte förlåtelse" säger Allah till dig: "Jag har förlåtit dig"
När du säger "Jag är rädd" säger Allah "Var inte rädd, jag är med dig, jag kommer att stärka dig och hjälpa dig"
När du säger "Jag är trött" säger Allah: "Kom till mig, alla som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila"
När du säger "Ingen älskar mig" säger Allah "jag älskar dig"
När du säger "Jag vet inte hur/vart man ska gå "säger Allah: "Jag ska visa dig vägen"
När du säger "Vilken väg har Gud för mig?" säger Allah "Ta den islamska vägen".
Och när du vill veta allt annat som Allah vill berätta för dig, läs koran!


   

Och det kommer finnas tid att lära sig allt om islam bara man vill, och inshAllah så vägleder Allah oss på den raka vägen! Må Allah sbt vägleda oss alla och vara med oss, Amin! // Syster A

Koranen

Koranen är Guds ord som uppenbarades till profeten Muhammad (saw) via ängel Jibrail (Gabriell) . Araberna var mycket begåvade poeter och vältalare på den tiden. Profeterna kom alltid med underverk som passade deras tid och människornas kunskapsnivå vid samma tid. På Moses tid var trolleri mycket ansett i Egypten och folket trodde på trolleri. Moses underverk kunde ingen trollkarl överträffa, och många omvändes till tron. På Jesus tid stod medicinska kunskaper på en hög nivå. Han kom och väckte de döda till liv, vilket ingen medicin någonsin kunnat skapa.


Koranen kommer med vackra ord, gudomliga meningar, berättelser och historier som ingen människa kan göra efter. Den är bäst i alla avseenden, och det största undret är att Muhammad (saw) varken kunde läsa eller skriva och aldrig hade framträtt som poet. 


I Koranen säger Gud den Högste att han ska skydda den från alla ändringar, tillägg, strykningar och andra manipulationer. Gud lovar i Koranen att den ska vara samma bok hela tiden. Gud säger att Han, som sände ner Koranen, också ska se till att bevara den. Gud utmanar människor och djävlar och hela skapelsen att komma med något liknande Koranen om de kan, Gud låter sina profeter göra underverk som överträffar sin samtids främsta begåvningar; annars vore de inga underverk. Koranen kom och berättade med ännu större vältalighet om skapelsen och livets uppkomst. Inom vetenskapen framkommer mycket nytt, som faktiskt redan står i Koranen. Gud är den högste läraren och allt vi lär oss måste komma ifrån Gud.


Koranen samlades under Muhammads tid, (saw) på läderbitar och benbitar och sten och varje dag i Ramadan lästes Koranen framför Muhammad (saw). Omar, den andre kalifen, lät samla alla bitarna och förvara dem hos sin dotter Hafsa, som varit gift med Muhammad (saw). Osman, den tredje kalifen, lät skriva ren dem. På den tiden levde fortfarande alla muslimer som kunde läsa och skriva Koranen i original, och det var många som skrev av den. Profeten Muhammad (saw) och de flesta av hans följeslagare kunde Koranen utantill. Det är omöjligt att ändra något i Koranen därför att det är många som kan den utantill.


Gud är allvetande, och han har hela tiden vetat att den tid skulle komma då vetenskapen gör stora upptäckter som underlättar kommunikationerna och för människorna närmare varandra. Då kan viktiga ord spridas utan hjälp av profeter. Därför är Muhammad (saw) den siste profeten. Gud har lovat att ta Koranen i sin hand och skydda den, och Han vet att Hans ord ska spridas lättare med nya bättre kommunikationer. 

Profeten Muhammad(saw) själv kunde varken läsa eller skriva. Koranen uppenbarades för honom och han förde uppenbarelserna vidare till sina följeslagare som memorerade dem och nedtecknade dem under profetens ledning. Koranens ursprungliga och fullständiga text finns tillgänglig för alla på arabiska. Översättningar av texten har gjorts till många språk men dessa går inte att jämställa med den arabiska originaltexten. Koranen är islams heliga bok. Den har uppenbarats för profeten Muhammad under en tidsperiod av 23 år.


Ett hundra tal av profetens lärjungar lärde sig Koranen utantill när han ännu levde. De olika Koran verserna skrevs också ned på olika pappersark. Efter profetens död, år 632, tog den första kalifen, Abu Bakr, initiativet att samla in alla dessa verser till en bok (Mus-haf). Alla sådana koran-böcker (Masahif) som muslimerna läser idag, över hela världen, är identiska med den första Mus-haf. Koranen finns alltså inte i olika versioner, allt som står i en bok står också i en annan.


Den första kalifen samlade ihop de som lärt sig Koranens verser utantill och fick sedan ge ett godkännande av att det som skrevs ned i den första Mus-haf var vad de hade lärt sig. De islamiska lärde är övertygade om att inte ett enda ord har ändrats, lagts till eller kastats bort.


Den heliga Koranen har en fantastisk skönhet och charm på sitt originalspråk . Det har berättats att man utmanade avgudadyrkarna att producera en enda vers som kunde mäta sig med de som finns i Koranen. Avgudadyrkarna samlade många och valde ut en man som var känd bland araberna för sin litterära förmåga. När mannen, vars namn var Walid bin Al Mughira, fick höra några verser från den heliga Koranen, återvände han till sitt folk och sa:


Jag har hört sådant från Muhammad som varken liknar sagornas eller människornas ord. Hans ord har en speciell ton och en särskild skönhet. Dessa ord står högt över allting och ingenting kommer någonsin att kunna stå över dem
.

M. M. Pickthall, som översatte Koranen till engelska, säger att han arbetade väldigt hårt med att hitta ett passande språk för sin översättning, men “resultatet är inte den underbara Koranen, den oförlikneliga symfoni vars ton kan röra män till tårar och hänförelse. Det är bara ett försök att presentera Koranens betydelse - och möjligen något av dess charm - på engelska.(1)

Detta är några av orsakerna till att Koranen anses vara det största miraklet som utförts av islams analfabetiska profet.


Koranen innehåller 114 kapitel och 6226 verser som - i originalspråk - omfattar 99464 ord.

1) M.M.Picktall. Holy Quran (Hyderabad 1930) sid:9.

Koranen är vår vägledning och det är den vi muslimer följer, på bästa möjliga sätt.              


Islams viktiga pelare

Koranen beskriver fem plikter, eller pelare, som är viktiga för muslimer i deras liv. De är,

1. Trosbekännelsen

Den muslimska trosbekännelsen (Shahada), lyder: "Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är Hans profet".
På arabiska: اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.
"Ash-hadu Anla Ilaha illa Allah wa ash-hadu anna muhammedan rasul Allah"

Den som i närvaro av två muslimer uttalar dessa ord uppriktigt, på arabiska, anses av de troende ha övergått till den muslimska tron. Det anses dock av vissa muslimer att det är tillräckligt om dessa ord sägs i enskildhet, med enbart Allah som vittne.

2. Bön (Salah)

Salah, bönen inom islam, ska göras fem gånger om dagen. Före soluppgången, efter mitt på dagen, mitt på eftermiddagen, kort efter solnedgången och när natten har infunnit sig. Muslimer riktar sin bön och sina tankar mot Mecka där den gamla och mest heliga platsen Kaba finns.

3. Allmosa

Allmosan, Zakat (zakât), innebär att man ska ge delar av sin förmögenhet. Det ska ses som en "renhetsskatt" för alla muslimer och ska tillfalla de fattiga. Summan är fast, ofta runt 2½% av ens inkomst men det kan ibland vara mer.

4. Fasta

Ramadan är den nionde månaden av det islamiska månåret och även den islamiska fastemånaden. Man fastar från det att solen går upp till den går ner och det är under denna tid förbjudet att äta, dricka, röka eller ha sex. Både män och kvinnor fastar – men om en kvinna är havande eller om hon ammar så får hon dispens. Människor som lider av diverse olika sjukdomar – och som är svaga – behöver inte heller fasta – detsamma gäller för kvinnor som har mens under "Ramadan". Dessa kan man ta igen vid ett annat tillfälle.
Den 27:e "Ramadan" anses extra helig, och kallas för Allmaktens natt (laylat al-Qadr) eftersom det var denna natt som ärkeängeln Gabriel kom till Profeten Muhammed och förklarade honom som Guds profet. Samma natt fick Muhammed den först uppenbarelsen enligt Koranen. 

Muslimer fastar inte för att rena sin kropp utan av religiösa skäl. Man vill under fastemånaden främst detta: Ära Gud och visa honom sin aktning, fira Koranens tillkomst, öva sig i disciplin – mat kan lätt bli en bristvara, få lärdom i hur det är att vara fattig och utan mat. Man ska vara tacksam för allt man har.

5. Vallfärden

Varje muslim som är frisk och som har pengarna förväntas att göra en vallfärd, hajj, till den heliga staden Mecka minst en gång i livet.Islams pelare betyder grunderna som Islam bygger på. De är ju fem stycken, vilket nämnts i hadithen som är rapporterad av Ibn ’Umar (radhiyallahu ’anhu) att Profeten salla Allahu ´alayhi wa sallam sa:

 Islam byggs på fem: att endast dyrka Allah - och i en rapportering – att bevittna att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, att utföra bönen, ge allmosan, fastan i Ramadan och vallfärden.”

Så en man sade: ”Vallfärden och sedan fastan i Ramadan?”

Han sade då: ”Nej, fastan i Ramadan och sedan vallfärden, det var så jag hörde Allahs sändebud  säga.”

[Rapporterad av al-Bukhâri och Muslim, och ordvalet är Muslims.]


1. Vad det gäller vittnesmålet
att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är Hans slav och sändebud så är det en fast övertygelse om detta vittnesmål som uttalas med sådan övertygelse att det är som om han bevittnar det. Att detta vittnesmål har gjorts till en pelare även fast man vittnar om flera saker beror på två saker:

 - Antingen för att Sändebudet för vidare det som kommer ifrån Allah. Så att vittna om att profeten är Hans tjänare och sändebud är att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah.

- Eller för att dessa två vittnesmål är grunden för att handlingar ska vara korrekta och accepterade, eftersom en handling aldrig blir korrekt och inte heller accepterad förutom genom uppriktighet till Allah, och genom att följa Hans sändebud .

Genom uppriktighet förverkligas vittnesmålet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, och genom att följa Allahs sändebud förverkligas vittnesmålet att Muhammad är Hans slav och sändebud.

Bland nyttorna man får från detta väldiga vittnesmål är: att det befriar hjärtat och själen från att vara en slav till skapelsen och från att följa andra än sändebuden.

2. Vad det gäller att utföra bönen: så är det att dyrka Allah med att utföra den på ett korrekt och fullbordat sätt i dess rätta tid.

Från dess nyttor är: att hjärtat får lugn, att man njuter av den och att bönen håller den personen som utför den borta från onda handlingar.

3. Vad det gäller att ge allmosan: så är det att dyrka Allah, Den Högste, genom att ge den bestämda och obligatoriska summan från ens egendomar som kräver allmosa.

Från dess nyttor är: att man renar själen från girighet, snålhet och att man täcker islams och muslimernas behov.

4. Vad det gäller fastan i Ramadan: så är det att dyrka Allah, Den Högste, genom att avstå ifrån de saker som bryter fastan under dagarna i Ramadan.

Från dess nyttor är: att styra själen genom att lämna älskvärda saker för att uppnå Allahs belåtenhet.

5. Vad det gäller vallfärden: så är det att dyrka Allah, Den Högste, genom att bege sig till det heliga huset och utföra vallfärdens riter där.

Från dess nyttor är; att vänja personen att spendera sin egendom och anstränga sin fysik i lydnad till Allah. Av denna anledning räkas vallfärd som en sorts djihad.

De kallas för de fem pelarna, eftersom de är så viktiga som pelarna i ett hus. Om vi tänker på Islam som om det var ett stort hus så är de här fem viktiga sakerna som pelarna för huset. De bär upp Islam som de pelare som bär upp ett hus. Det finns en hadith som beskriver vilka de här pelarna är.

Profeten Muhammed (saw) säger:

"Islam är byggt på fem: Att vittna om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud , att utföra bönen (salat), att ge Zakat (allmosan), att fasta under månaden Ramadan och att göra pilgrimsfärden (Hajj) till huset för den som kan göra detVilka är muslimer?

Assalamo aleykom! :D


Det arabiska ordet "muslim" betyder bokstavligt "en som underkastar sig Guds vilja". Islams budskap är ämnat för hela världen och vem som helst som accepterar detta budskap blir muslim.


Vissa misstar sig och tror att Islam är en religion bara för araber, men ingenting kan vara längre från sanningen då ca 80% av världens muslimer inte ens är araber! Även om de flesta araber är muslimer, finns det araber som är kristna, judar och ateister, och kolla bara på människorna som lever i den muslimska världen, det visar oss att muslimer kommer från alla möjliga olika ställen, etniska grupper och nationaliteter. Från allra första början har Islam haft ett universellt budskap till alla människor, vilket kan belysas med det faktum att Profeten Muhammads (må Allahs Frid och Välsignelse vila över honom) följeslagare inte bara var araber, där fanns även perser, afrikaner och romerska bysantiner.


Att vara muslim innebär ett fullständigt accepterande och aktivt lydande under Gud enligt Hans uppenbarade vilja, och den sanne muslimen accepterar frivilligt att grunda sin religion, sina värderingar och sin tro. En muslim är en människa som frivilligt accepterar Guds högsta myndighet och som strävar efter en total omläggning av hela sin tillvaro, så att den blir i överensstämmelse med Guds uppenbarelser. En muslim arbetar på att bygga upp sociala institutioner, som avspeglar Guds vägledning. En muslim tror på det gudomliga ursprunget hos alla religioner i världen. Islams heliga bok förklarar att Gud upprest profeter i alla nationer för att vägleda människorna till den sanna och rätta vägen. Eftersom Han är den Kärleksfulle Skaparen och Uppehållaren av hela världen, kan Han inte bli partisk och utvälja endast en nation för att uppenbara sitt budskap. En muslim måste tro på profeterna i alla Guds religioner. Han kanske känner sig bedrövad över hur judarna och de kristna  har övergett och förvanskat Mose och Jesu ursprungliga läror, men han kan aldrig tala emot dessa religioners heliga profeter, för han har blivit vägledd av den Heliga Koranen att tro på dem som Guds sanna ords rättfärdiga profeter. Han har samma respekt och kärlek för dem som han har för profeten Muhammad (frid över honom)Uttrycket muhammedanism eller muhammedaner är en helt felaktig beteckning för Islam och kränkande mot dess anda. Muhammad är inte muslimernas gud utan Guds sändebud, därför tycker inte vi muslimer om att kallas muhammedaner. Islam är i själva verket en egenskapsbenämning. Vem som än har dessa
egenskaper, må han sedan tillhöra vilken grupp, vilket samhälle, land eller stam som helst, är en muslim.En sann muslim är den som följer islams underbara system. Sanningen är att många människor hävdar att de är muslimer fast de är långt ifrån att praktisera sin religion. Å andra sidan finns det de som inte är muslimer fast
de i deras hjärtan är sanna muslimer. För denna orsak och fakta att Gud är Domaren av oss alla, har ingen muslim rätten att säga ”du och du kommer att hamna i paradiset och du och du kommer att hamna i helvetet”.Över en och en halv miljard människor (typ en fjärdedel av världens befolkning) av många olika grupper, nationaliteter och kulturer på jorden förenas av sin gemensamma muslimska tro. Av dessa lever ca 18 % i Arabvärlden. Världens största muslimska samhälle finns i Indonesien, och betydande delar av Asien och mycket av Afrika är muslimskt, medan minoriteter finns i Ryssland och i Kina, Nord- och Sydamerika, Europa och Oceanien. För muslimer är Islam både en religion och en hel livsväg.

Må Allah sbt vägleda oss alla till den rätta och raka vägen, och InshAllah stärka vår tro! Amin! // Syster A


RSS 2.0