Slöjan

Vissa tror att man är förtryckt om man har en slöja
Man ska ju visa att man är jämlik mannen, och våga
Men utan att vara vackra, kan vi oss nog nöja
Ty, att visa sin skönhet, kan ibland vara en plåga


Många brukar lyfta sina blickar mot oss
Och undra varför vi tar på oss en sjal
De förstår inte att vi lyckats med att ta oss loss
Från "de normalas" och samhällets konstiga ideal


Istället för att sminka sig och göra sig fin
Kan man hinna tänka på Gud
Att människor ska täcka sig och inte visa kroppen sin
Är ett av vår allvetande Herres bud


Att kunna visa sig annorlunda, är ett tecken på mod
Varför inte täcka sitt hår istället för sitt hår föna
För att vi med tålamod och stolthet för vår rättighet stod
Ska Han en vacker dag, nog oss belöna


Man har rätt att tänka, och klä sig på olika sätt
Vissa döljer hela kroppen, och vissa döljer en del
För oss är det bara Gud som vet vad som är rätt
Varför ska man då debattera, och varför är det just VI som ska ha fel


Alla ska kunna ha rätten att klä sig som de vill
Varför ska politiker hindra, och vissa människor bli rädda
Det är precis som att säga att man inte ska få äta sill
Bara för att man själv tycker mer om gädda


Det finns olika tolkningar av vår religion Islam
Man borde lära sig att respektera dessa alla
Ty, slöjan är inte avsedd för att vara någon reklam
Det hindrar oss från att i vissas syn falla


Tolkningen som finns i denna dikt har alltså Jag
Denna tolkning kan nog inte alla förstå sig på
Men jag hoppas att det ska komma en vacker dag
Mina tolkningar Inshallah, ska ni kunna förstå då


Varför inte gå ut och kallas för syster
Och se den mötande mannen som sin bror
Täckande kläder, gör att man får mindre lyster
Och det kan hjälpa en, mycket mer än man tror


Slöjan kan göra det vardagliga livet lättare
Man kan fortfarande leva glatt, och fortsätta livets lopp
Skulle det ha varit enklare om man klätt sig lite nättare
Och haft människors blickar på sin privata kropp


Om människor, vill jag ännu en gång min röst höja
Att man alltid borde göra det man själv tycker är rätt
För någon annans skull ta på sig en slöja
Är inte något bra muslimskt sätt


För enligt koranen, finns det inget religiöst tvång
För våra handlingar har vi själva ansvaret för
För oss är slöjan en självvald gång
Som vi gärna vill gå på, tills vi dör


Taget från:
http://www.islamguiden.com. Fina ord mashaAllah!
Den heliga månaden Ramadan

Assalamo aleykom kära bröder och systrar! Månaden Ramadan är ÄNTLIGEN imorgon subhanAllah. Tänkte skriva om den här heliga månaden och lite om vad den innebär. (Det finns otroligt mycket att skriva om Ramadan, så det kommer fler inlägg om det inshaAllah!) :D 


Ramadan
är den nionde månaden i det islamiska året. Det var under månaden Ramadan som profeten Muhammed (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog emot Koranen från Allah (swt). Det är därför är Ramadan en mycket viktig månad för oss muslimer. Fastan under Ramadan är en av islams fem pelare och den är obligatorisk för muslimer enligt koranen och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sunna. 


Allah (swt) säger i Koranen:

"Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - så att ni skall frukta Allah"  [Koranen, al-Baqarah 2:183]


Månaden Ramadan pågår i 29-30 dagar där muslimer runt om i hela världen fastar varje dag från gryning (fajr) till skymning (maghreb). Ramadan är ett årligt tillfälle att komma närmare Allah, stärka familjebanden, sänka pengar till de behövande och öka sin självkontroll samt iman. En av de största gåvorna Allah har givit oss är Koranen, en vägledning och en måttstock mellan rätt och fel.


För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Allah vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Allah som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet
.” [Surah al- Baqarah, Ayah 185]  


Ramadan är en månad av barmhärtighet och välsignelser för de troende. Det är en period för dyrkan, generositet och vänlighet. Då ska man komma ännu närmare Allah och stärka sin relation med Honom. Det finns en hel del möjligheter att göra Allah nöjd, och Ramadan är ett utmärkt tillfälle att passa på att stärka sin iman för den höjs och sänks hela tiden. Ju mer man dyrkar Allah, desto mer iman får man! Dörrarna av barmhärighet är vidöppna och dörrarna av Allahs straff är stänga. Krafterna av ondska, shayteen och fastfängslade.


Abu Hurayrah återberättade att Allahs budbärare (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa "När Ramadan kommer är dörrarna av Jannah öppnade och dörrarna av elden stängda och shayateen är fängslade.." (al- Bukhari och Muslim).


Den riktiga anledningen av Ramadan är att bli en bättre person i slutet av månaden. Ramadan renar bort synderna som man haft under året. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa "Den som fastar under Ramadan med eemaan och hopp om belöning (från Allah) får sina tidigare synder förlåtna". (al- Bukhari och Muslim)

 

                   


Dua'a

Att göra dua är motsvarigheten till "att be". Så när man säger "gör dua för våra systrar och bröder" betyder det samma sak som "be för våra systrar och bröder". I grunden handlar det helt enkelt om att be till Gud med uppriktighet och allvar. Allah har beordrat oss att göra dua, åkalla Honom och Han besvarar våra böner. Det finns ingen annan som kan besvara våra böner och hjälpa oss eller ge oss vad vi ber om, förutom Allah som har makten att göra det. 

Dua är en del av gudsdyrkan och Allah gillar när vi vänder oss till Honom. Allt detta gör att hjärtat strävar mer och mer till att närma sig perfektion och bli en av Allahs främsta tjänare. Därför sitter tusentals människor idag, hoppressade och läser vackra dua, och fäller många tårar när de ber Allah om förlåtelse.


Be Allah om vad du än behöver, även om det någon liten småsak, för Han är den Ende som kan få saker att bli uppnåeliga och saker att bli verklighet. Om du vill se dina böner besvaras under tunga tider, måste du be tungt under lätta tider. När du ber, försäkra dig om att du ber med hela ditt hjärta och var säker på att bönen kommer besvaras. Man kan göra duaa när som helst men det finns vissa tillfällen då det är extra bra att göra det, tex på Arafatdagen, under Ramadan, på fredagar, under sista delen av natten, vid gryningen, när man gör sujuud, när det regnar, mellan adhan och iqamaah,  vid panik och när ens hjärta är mjukt och ömt osv. 

Glöm inte våra behövande i er duaa inshaAllah, det är till stor hjälp och det minsta vi kan göra! Och kom ihåg att vi är närmast Allah när vi gör sujod, så passa på att göra dua då!


                                             

Må Allah besvara alla våra böner, Amin! / Syster A


De tre vännerna

Det var en man som hade tre vänner, den förste älskade han jätte mycket och han sa ”Jag ger allt för”  ( ”Jag dör för dig”och han frågade alltid om den vännen, det var hans bästa vän.


Den andra vännen var hans goda kompis, som han frågade oftast om, inte lika mycket som den första.


Den tredje vännen var ungefär hans '"vanliga kompis", han frågade om honom minst en gång om månaden.


En dagmannen till rättegången och han gick till första vännen och sa till  ”Följ med mig kära vän till rättegången”.
Den första vännen svara: ”Nej, ja kan ge dig mina kläder, men jag hänger inte med till rättegången.”
Mannen  sa: ”Jag som älskar dig, och dör för dig”. Vad än han försökte med honom så ville inte den första hänga med.


Så han gick till den andra vännen och sa: ”Följ med mig kära vän till rättegången”.
Den andra vännen svara: ”Nej, jag följer bara med dig till rättegångens dörr, sedan lämnar jag dig.”. Vad än mannen försökte med den andra vännen att följa med, så vägra han och sa jag följer bara till dörren.


Så han gick till den tredje vännen och sa: ”Följ med mig kära vän till rättegången”.
Den tredje vännen svara: ”Jag följer med dig till rättegången, och står vid din sida, och om dem skulle fängsla dig skulle jag ändå stanna med dig”.


Denna mannens tre vänner är de saker vi har här i livet. Den första vännen är dina rikedomar, pengar, guld m.m. När du dör så följer dem inte med dig till graven. Utan det enda som dem kan göra för dig och vara till nytta för dig är att de köper  kafat (det vita tyget som man blir insvept i när man dör) åt dig. Den andra vännen är dina nära och kära, alltså dina föräldrar, syskon, kusiner och kompisar. När du dör så följer dem inte med dig till graven. Utan dem kommer bara att följa med dig fram till graven (gravs kanten) och sedan lämna dig där.


Den tredje vännen är dina goda handlingar, allt du göra skrivs ner. Dina goda handlingar är de enda som kommer rädda dig, exempel, att du ska lyda dina föräldrar , att du ber dina böner, bryr dig om din religion, uppför dig bra, har bra moral mot folk m.m. Dina goda handlingar är de enda som hänger med dig till graven och in till rättegången. Så kära syskon handla alltid gott och ta bort ondskan för det är shaytan och dit jag.


Imam Amir-ul-Mu’minmeen Ali (AS) sa: “Det finns tre (slag av) vänner för en muslim:


1. Vännen som säger: “Jag finns med dig, huruvida du är levande eller död”, och detta är hans handling.
2. Vännen som säger: “Jag finns med dig till kanten av din grav och sen lämnar jag dig”, och detta är hans barn.
3. Vännen som säger: “Jag ska finnas med dig, till du dör”, och detta är hans rikedomar som kommer gå till arvingen när han dör.” (Al-Khisal by Saduq, vol. 1, p. 88)


Be fajr i tid!


Assalamo aleykom!

Många bröder och systrar har problemet att det är svårt att inte stå för salaat al-Fajr bönen i tid. Under Ramadan brukar de flesta be fajr i tid eftersom att man går upp för att äta. Men när det inte är Ramadan då? Ska man strunta i att be fajr i tid då? Man ska ALLTID vakna för att be fajr, oavsett vilken tid den är. När fajr är tidigt eller vad man ska kalla det brukar många vara vakna till dess. På vintern är fajr normal tid på morgonen, så det är ändå när man brukar gå upp om man har jobb/skola, man brukar hinna be innan fajr går ut. Men sen brukar ju fajr vara mitt på natten vilket gör det svårare.


Det finns egentligen inga ursäkter för att inte be fajr. Man kan inte skylla på att man är trött, för det går att vakna, man måste bara hitta sitt sätt. Tänk på "Assalato kayron mina knawn" (Bönen är bättre än sömnen). Dessutom tar bönen inte särskilt många minuter av ens sömn. Många kan stanna uppe och strunta i sin sömn när det gäller filmer, chatt osv, så varför inte ta några minuter till något viktigt istället? Muslimen bör känna [till och börja med] Salaat al-Fajrs status hos Allah.


Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa: "Den som ber gryningen bönen i församlingen, är det som om han hade bett hela natten lång(Muslim, s. 454, no. 656; al-Tirmidhi, 221).


"Änglar kommer till er i skift genom natt och dag. De möts vid Salaat al-Fajr och Salaat al-'asr då de som hade stannat med dig på natten stiger, och ombeds av den som vet bättre än de (Allah): "Hur hittade ni min tjänare?" De säger "Vi lämnade dem när de bad, och vi kom till dem när de bad." (Rapporterat av al-Bukhaari, al-Fath, 2/33).

I Koranen, sura An-Nisa', vers 103 säger Allah (swt):

" Förrätta bönen. Bönen är för de troende knuten till bestämda tider"

Några tips på att vakna till fajr!

- Använd din mobil som väckarklocka och när väckarklockan ringer ska det vara ett högt ljud och en meter ifrån dig så att du måste resa dig för att stänga av den.

- Sov tidigt så att du inte är för trött. 

-  
Ha en uppriktig avsikt och var bestämd när du går och lägger dig att du SKA vakna till fajr. En person med hopp att larmet inte ska gå, och att ingen ska komma och väcka honom, tillsammans med ett korrupt avsikt - [den personen kommer] inte att kunna vakna upp för att be Fajr.

- Kom ihåg Allah så fort du vaknar. Vissa människor kan till en början vakna upp och sen somna om igen. Men om en person minns Allah direkt efter att man vaknat, kommer detta lossa en av Shaytaans knutar, och kommer att motivera honom att stiga upp. När han utför tvagningen (wudu), blir hans beslutsamhet starkare, och Shaytaan drivs längre bort, och när han ber, så besegras han shaytaan, och  hans balans (goda gärningar) blir tyngre, och han kommer att känna sig glad och energisk

- Sätt inte alarmet för tidigt. Om en person vet att det fortfarande är en lång tid kvar till tiden för bön, kan han tänka, "jag har fortfarande tid, kan sova lite mer ..." Alla borde veta hur man hanterar sig själv och undvika denna situation.

- Ät inte mycket innan du lägger dig. Att äta för mycket får en att sova djupt. Den som äter mycket blir väldigt trött och sover mycket, så man bör försöka äta lätt på kvällen.

- Ha sällskap. Försök be med familjen och förhoppningsvis kanske det finns någon som kan väcka dig som är bättre på att vakna till fajr.

Du'aa är en av de största källorna till styrka och framgång i allt. Läs också dua när du vaknat, det kan subhanallah vara så att tex shaytan försvinner för det är shaytan som gör att vi vill sova längre. Många menar  att sömnen blir förstörd för att man måste vakna, men tänk att Allah underlättar för oss, så ber vi kommer vi inte känna trötthet när vi vaknar. Allah kommer underlätta för oss inshaAllah :) Tänk på att Allah kommer vara med en hela dagen för den som ber fajr i tid! 


               

Må Allah hjälpa oss muslimer att be fajr (och alla böner) i tid, Amin! / Syster A

Ya Allah!

Allah, det är Dig jag dyrkar och ber till.
Allah, det är Dig jag ber om hjälp och söker stöd hos.
Allah, det är Dig jag frågar om vägledning.
Allah, när jag säger al- hamdulillah är det Dig jag tackar.
Allah, när jag säger astafforollah är det Dig jag ber om förlåtelse.
Allah, Den ende, Den evige
Allah, det är bara Du som har skapat allt som finns på jorden och i himlen.
Allah, Du vet allt som gömmer sig i människors hjärta för Du är den
Allvetande Al-a'lam
Allah, Du är den som alltid ser
Al- Basir
Allah, Du är den som alltid hör
As- samic
Allah, du är den som alltid finns där
Allah, du är stört Allaho akbar! 


                      Mainp, change, allahuakbar, images, savings, daylight, stories
InshaAllah!

Skall tvätta mitt hjärta med islam
(eller
In sha’ Allah)
en dikt av bror Abubakr


Jag skall tvätta mitt hjärta rent och fint
med den härliga Koranen, hjärtats medicin,
med kunskap om Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sunnah,
någonting som varje muslim måste kunna.


Skall tvätta hjärtat med att vakna tidigt till fadjr,
samla goda gärningar och få mer ajar,
göra dikhr till min Skapare i ensamhet,
tvätta hjärtat rent med uppriktighet.


Befläckat vill jag ej att mitt hjärta skall bli,
för det är min svurna fiendes strategi.


Jag skall tvätta mitt hjärta med tålamod och uthållighet
genom att vakta min tunga och visa ödmjukhet.
Skall tvätta mitt hjärta genom att älska mina syskon i islam,
genom att godta det som är rätt och avstå från det som är haram.


Detta kommer jag göra med stolthet och stabilitet
med rak rygg och stadighet,
ända fram till dödsängeln skall komma
och ge mig den goda nyheten.


Men allt detta kan bara ske
om hjälp om jag ber min Skapare.


Skall tvätta mitt hjärta med islam, in sha Allah


Fina ord mashaAllah, må Allah vägleda oss alla till den rätta och raka vägen, Amin! / Syster A


Stämmer så bra!

Du kan gå till gymmet, lyfta så många vikter du vill, men om du inte kan bänkpressa ditt täcke när det är fadjr, så betyder det ingenting! 


JOMO'A MUBARAKA PÅ ER ! :D

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH (SWT), VI TACKAR HONOM BER HONOM OM FÖRLÅTELSE OCH BER HONOM OM SKYDD. JAG BEVITTNAR ATT DET INTE FINNS NÅGON GUDOM VÄRD DYRKAN FÖRUTOM ALLAH (SWT) OCH JAG VITTNAR ATT PROFETEN MUHAMMED (SAW) ÄR HANS SÄNDEBUD.

Assalamo Aleykom wa Rahmato Allah, må ni inshAllah läsa detta med bästa tillstånd av Iman, hälsa och kärlek !
Mindre än 3 dagar kvar nu till Ramadan känns helt underbart Alhamdulillah! Önskar er alla Jomo'a Mubaraka :) glöm inte att be Allah (SWT) välsigna vår älskade Sändebud (SAW), "Allahumma salli wa Salim Wa Barek 3ala Sayidina Muhammed" (100 gånger)

Allah (SWT) säger: Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! [33:56]


Profeten Muhammed sade: "Den som välsignar profeten på morgonen 10 gånger och lika under kvällen min nåd kommer att hinna ifatt honom." [Tirmidhi]

Profeten  (SAW) sade också i en annan hadith som är återberättad av Tirmidhi, att det första folket till Profeten Muhammed (SAW) på domedagen är de som välsignar honom mest.

OBS!
Glöm inte att läsa surat Al-Kahf.

Jag tackar får mig, hoppas ni får en trevlig fredagskväll. Jazakomo Allaho kher!

Wasalam // Syster S


Do you want Jannah?

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH (SWT), VI TACKAR HONOM BER HONOM OM FÖRLÅTELSE OCH BER HONOM OM SKYDD. JAG BEVITTNAR ATT DET INTE FINNS NÅGON GUDOM VÄRD DYRKAN FÖRUTOM ALLAH (SWT) OCH JAG VITTNAR ATT PROFETEN MUHAMMED (SAW) ÄR HANS SÄNDEBUD.

Assalamo Aleykom wa Rahmato Allah ta'ala wa Barakato dyrbara läsare. Jag tänkte skriva en kort påminnelse som är väldigt viktig för oss, Raka vägen till Jannah.

Och jag inleder med en hadith av Tirmidhi, Nawwaas ibn Sam’aan berättade att Profeten Muhammed (SAW) sade: Allaah har lagt fram detta som en parabol, det finns en väg som leder rakt till slutmålet. På vägens båda sidor finns en vägg med öppna dörrar, bara gardiner hänger framför dem. Långt bort ifrån vägens slut hörs en röst som kallar: ”Fortsätt rakt fram och vik inte undan!” När någon är på väg att lyfta en gardin, kallar en röst uppifrån: ”Akta dig! Lyft inte gardinen, annars kommer du att luras in”

Profeten Muhammed förklarade parabolen genom att säga att den raka vägen är islam, väggarna med gardinerna är gränserna som Allaah har förelagt, de öppna dörrarna är saker som Han har förbjudit, rösten som kallar från slutet av vägen är Koranen och rösten som kallar uppifrån är Allaahs kompass i varje troendes hjärta.

Må Allah (SWT) göra oss till paradisets folk, vägleda oss till den raka vägen. Och vägleda de vilseledda. Ya Rabbi Amin! Jazakomo Allah kher, Wasalam // Syster SAssalamo Aleykom kära läsare!

Assalamo Aleykom mina dyrbara syskon må ni inshAllah befinna er i bästa tillstånd av Iman, hälsa och kärlek! Som ni vet så är det Ramadan snart, endast 4 dagar kvar och man längtar så mycket! Det är en broder som har skrivit text som jag nu lägger upp, en väldigt duktig broder mashAllah. En liten kort påminnelse, och inshAllah ni kommer inom kort få läsa flera inlägg om Ramadan! Jazakomo Allaho kher :)

Volym 3, bok 31, nummer 127
Berättat av Abu Huraira:

Profeten sade, ’’Den som inte slutar med falska tal och onda handlingar, då är Allah inte i behov av hans mat eller dryck (dvs Allah kommer inte att acceptera hans fasta.)’’

Bröder och systrar månaden av Ramadan är ganska nära. det är en jackpot säsong där alla dina synder kan blir förlåtna och dina goda gärningar är multiplicerat med 70!

Gör det bästa av det.

Under Ramadan vänligen be för de förtryckta i Gaza / Palestina, Irak, Afghanistan, Pakistan,. Kom ihåg jordbävningen i Haiti? minns Japan jordbävningen, för att inte tala om katastrofen i Pakistan där tusentals människor fortfarande utan mat och husrum.
När vi sitter hemma och äter våra samosas och kebab, kom ihåg dessa människor och inte bara be för dem utan även skicka donationer till dem.
Hjälpa dem att köpa maskiner så att de kan odla sina egna grödor. Hjälp dem att bygga upp nya hem åt sina familjer och för de föräldralösa.

Kom ihåg bröder och systrar, En muslim är barmhärtighet för hela mänskligheten och när någon är behov av någon hjälp, ska en muslim vara den första person att ta ansvar.

Må frid vara över oss och över Guds rättskaffens tjänare. Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud och jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud).
wassalamoalaikom wa rahmatullahe wa barakatuhu !
 


Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur

De hustrur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med var:


Khadija bin Khuwaylid.
(Har redan skrivit ett inlägg om henne igår men skriver lite till)

Hon var moder till alla hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barn förutom Ibrahim. Under tiden profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var gift med henne, gifte han sig inte med någon annan kvinna förrän hon avled år 10 efter profetkallet och strax före Himmelsfärden.


Aisha bint Abî Bakr as-Siddîq.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg henne i drömmen (al-Bukhârî (3895))  två, tre gånger och det sades till honom: ”Detta är din kvinna.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förlovade sig med henne när hon var sex år gammal i Makkah och gifte sig med henne när hon var 9 år gammal i al-Madînah. Hon avled år 58 efter Hidjrah.


Sawdah bint Zam ' ah al-'Amiriyyah 
 

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med en muslimsk man dessförinnan, nämligen as-Sakrân bin ´Amr, Suhayl bin ´Amrs broder. Hon avled i slutet av ´Umars kalifat, år 54 efter Hidjrah.


Hafsah bin ' Umar bin al- Khattab 

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med en Muslimsk man, nämligen Khunays bin Hudhâfah som dödades i slaget vid Uhud år 3. Hon avled år 41 efter Hidjrah.


Zaynab bint Khuzaymah al-Hilaliyyah, Umm- ul- Masakin


Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hennes make ´Abdullâh bin Djahsh dog som martyr i slaget vid Uhud. Hon avled år 4 och deras äktenskap var kort.


Umm Salamah bint Abi Umayyah al- Makhzumiyyah

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hennes make Abû Salamah ´Abdullâh bin ´Abdil-Asad hade avlidit pga. skador från slaget vid Uhud. Hon avled år 61 efter Hidjrah.


Zaynad bint Djahsh al- Asadiyyah

Hon var hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)  kusin. År 5 gifte han sig med henne efter att hans betjänt Zayd bin al-Hârithah var gift med henne. Hon avled år 20 efter Hidjrah.


Djuwayriyah bint al- Harith al. Khuza iyyah

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne år 6 efter Hidjrah efter att hon dessförinnan var gift med Musâfi´ bin Safwân och det sades han hette Mâlik bin Safwân. Hon avled år 56 efter Hidjrah.


Umm Habibah Ramlah bint Abi Sufyan

Han  (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med ´Ubaydullâh bin Djahsh som först blev Muslim och därefter kristen. Hon avled i al-Madînah under hennes broders (De Troendes ledare Mu´âwiyah bin Abî Sufyân (radhiya Allâhu (ta´âlâ) ´anh) kalifat år 44 efter Hidjrah.


Safiyyah bint Huyayyi bin Akhtab från stammen Banu an- Nadhir från Harun bin' Imrans (salla Allahu ' alayhi wa sallam) ätt

Han frigav henne och lät hennes frigivning vara hennes brudgåva. Dessförinnan var hon gift med två andra män; Salâm bin Mashkam och Kanânah bin Abîl-Haqîq. Han gifte sig med henne efter erövringen av [staden] Khaybar år 6 efter Hidjrah. Hon avled år 50.


Maymunah bint al- Harith al Hilaliyyah

Han gifte sig med henne år 7 efter Hidjrah. Innan dess var hon gift med två andra män; Ibn ´Abd Yâlîl och Abû Rahm bin ´Abdil-´Uzzâ. Han bruksatte äktenskapet med henne i Sarf och hon avled år 51 efter Hidjrah.


Dessa är de hustrur som döden skiljde dem åt; två av dem dog under hans livstid, Khadîdjah och Zaynab bint Khuzaymah, och nio avled efter att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått bort.

Därefter förekommer det två till kvinnor som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) aldrig bruksatte sitt äktenskap med och följaktligen gäller inte dem samma domar och förträfflighet som resten av hustrurna:


Asma bint an- Nu' man al- Kindiyyah

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne för att därpå skilja sig från henne. Det förekommer meningsskiljaktigheter rörande orsaken till skilsmässan. Ibn Ishâq sade att han hittade vit pigment på hennes sida och således skildes han sig från henne. Hon gifte sig då med al-Muhâdjir bin Abî Umayyah.


Umaymah bint an- Nu' man bin Sharahil al- Djuniyyah

Det är hon som sade: ”Jag söker skydd av Allâh från dig” (Se Ibn Hadjars ”Talhîs-ul-Khabîr” (2/132-133)) och då skilde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)  sig från henne.


Läs!

De var en gång en persisk kung som byggde en bassäng och ville fylla den med vatten. Tyvärr så var det i dåtiden inte som idag att man kopplar en vattenslang till en kran för att fylla bassängen med vatten. Utan det fanns vattenbärare (saqa’on) som hade bägare (qirba) som var som en påse. Man fyllde dessa bägare med vatten och sålde det till folket.


Kungens rådgivare sade till kungen: “Vi har ungefär 10 000 vattenbärare i landet, vi bjuder in dem alla en helgdag och ber dem alla att komma med vatten till kungens bassäng och på så sätt kommer bassängen att vara fylld med vatten inom en timma”.


Så kungen gjorde reklam och alla vattenbärare blev intresserade och skulle komma. En av vattenbärarna tänkte att om han istället för att bära den tunga vattenbägaren fylld med vatten istället fylla den med luft och “visa”(riya) att han fyllt den med vatten. Han tänkte då att ingen kommer märka eftersom han kommer visa att han slänger vatten tillsammans med de 10 000 vattenbärarna.

Rätt så tänkte den andra vattenbäraren på samma sak och den tredje, den fjärde etc.

Då dagen kom och alla skulle slänga vattnet i bassängen så sade den ene vattenbäraren till den andra: “Häll din vatten först”. Kungen blev irriterad och sade: “Varför häller ingen av er vattnet i bassängen?”.

Då sade kungens rådgivare: “Alla bägare är tomma, de är endast fyllda med luft!”.


Allaho Akbar, de kommer en dag då Allah ber oss att ta ut våra handlingar (handlingar som är rena med avsikten till Allah och inte riya) från våra bägare, men där hittar vi tyvärr inget. Därför skall man sträva efter att handla med en ren avsikt för Allah.  Subhan Allah det återberättas att de finns ett läge i domedagen där Allah mäter de handlingar som är utan reya och endast för Honom (SWT). Det sägs att den som har gjort så mycket goda handling som är så höga som ett berg plöstligt blir inget vid detta läge. Detta på grund av de inte har vart för Allah utan reya.

          

Allt detta återvänder till Det beodrande inret som påverkar människan och hindrar honom från att handla med ren avsikt för Allah. Må Allah stärka vår iman, Amin! / Syster A


Khadija

Hon var kvinnornas mästarinna på sin tid. Hon var Umm-ul-Qâsim, dotter till Khuwaylid bin Asad bin ´Abdil-´Uzzâ bin Qusayy bin Kullâb al-Qurashiyyah al-Asadiyyah. Hon var mamma till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barn och den första som trodde på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bekräftade honom före alla andra. Hon lugnade ner honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tog honom till sin kusin Waraqah. Hon var klok, ädel, religiös, kysk och givmild och hon tillhörde paradisets folk. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prisade henne och satte henne framför alla andra Troendes mödrar. 


Han högaktade henne så pass, att ´Â'ishah brukade säga:

Jag har aldrig känt en sådan svartsjuka över någon kvinna som Khadîdjah då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde henne ofta.” (al-Bukhârî (7/102) och Muslim (2435). 


Hon var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) första hustru.  Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick flera barn med henne. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig inte med någon annan kvinna medan han var gift med henne och han hade inte heller någon slavinna till hon gick bort. Hon var den bästa vännen. Hon brukade försörja honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade sköta hennes affärer.  


Khadîdjah var först gift med Abû Hâlah bin Zurârah at-Tamîmî. Därefter gifte hon sig med ´Atîq bin ´Âbid. Sedan gifte hon sig med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var tjugofem år medan hon var femton år äldre än honom. Hon blev sextiofem år gammal. 


Hennes barn med profeten var al-Qâsim, at-Tayyib och at-Tâhir. De dog i amningsåldern. Hon fick också Ruqayyah, Zaynab, Umm Kulthûm och Fâtimah med honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)..


Ibn-ul-Athîr sade:

Det råder samstämmighet om att Khadîdjah var den första skapelsen som blev muslim.”


az-Zuhrî, Qatâdah, Mûsâ bin ´Uqbah, Ibn Ishâq, al-Wâqidî och Sa´îd bin Yahyâ sade:

De första som trodde på Allâh och Hans sändebud var Khadîdjah, Abû Bakr och ´Alî.”


Anas bin Mâlik sade:

Världens bästa kvinnor är Maryam, Âsiyah, Khadîdjah bint Khuwaylid och Fâtimah.”


Hustrun!

Profeten Muhammad (salla Allahu 'alyhi wa sallam) sa :

"Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru." [Tirmidi]


Såå, mina bröder där ute som är gifta eller vill gifta sig, kom ihåg denna hadith: Den bäste av er är den som är bäst mot sin fru! En man får inte behandla sin fru hur som helst. En huvudprincip inom islam, är jämlikhet i tro mellan man och hustru. Denna jämlikhet och konsistens hjälper till att göra äktenskapet framgångsrikt. Att gifta sig är inte bara att skaffa sig en fru, du skaffar dig hela din värld. Från och med nu och i hela ditt liv kommer din fru vara din partner, din kompanjon och din bästa vän. Hon kommer att dela allt med dig. Hon kommer att dela din sorg, din lycka, din framgång, dina drömmar och din rädsla. När du mår dåligt kommer hon ta hand om dig, när du behöver hjälp kommer hon försöka göra allt hon kan för att hjälpa dig. När du har en hemlighet kommer hon hålla den hemlig. När du behöver råd, kommer hon ge dig de bästa råden. Hon kommer alltid vara med dig: när du vaknar på morgonen, det första dina ögon kommer att se är henne, under dagen kommer hon vara med dig. Hon kommer betyda mycket för dig, och tvärtom också inshaAllah!


Och alla som säger att i islam så misshandlar mannen sin fru, att hon är en förtryckt kvinna, att han är den enda som bestämmer, att han kan göra vad han vill med henne, att hon sköter allt i hemmet, att islam inte är jämställdigt, att kvinnan helt enkelt behandlas som skit- här har ni bevis på att det där är skit snack , brist på budskap och att man blivit hjärntvättad. Det finns absolut vissa muslimska män som misshandlar sin fru, men kom ihåg att det inte har med islam att göra! Dessutom så förekommer misshandel även överallt- i kristna familjer, judiska familjer, hinduiska familjer och till och med i helt vanliga svenska familjer. Så sluta upp med fördomarna! :)

Må Allah ge oss den bästa partern som behandlar oss väl, Amin! / Syster A

Hur ska man vara mot sina föräldrar?

Oavsett hur dina föräldrar behandlar dig, så måste du lyda de och ha sabr (tålamod), så länge det inte strider mot Allah. Minns historien om profeten Ibrahim, då hans pappa kastade honom i elden och ändå hade Ibrahim tålamod och bad till Allah om att vägleda och förlåta hans pappa.

Allah säger:
Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. ” [Koranen sura 17, vers 23]

Barn måste lyda sina för­äld­rar i vad som är gott, vara vän­liga och plikt­trogna mot dem och und­vika att inte lyda dem i vad som inte mot­sä­ger sig den isla­miska lagen. 

"Gud har anbe­fallt män­ni­skan [att visa] god­het mot sina för­äld­rar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svag­hets­till­stån­det efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina för­äld­rar [och minns att] Jag är målet för er färd! "
(Sura 31, vers 14)

"Vi har anbefallt människan [att vara] god mot sina föräldrar; men om [dina föräldrar] vill förmå dig att sätta något som du inte har kunskap om vid Min sida, skall du inte lyda dem. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda]" . (sura 28, vers 8)


" och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig" (Sura 19, vers 14). Hadith 14
! Från ’Abdullah ibn mas’ûd - radi Allâhu 'anhu – som sade:

"Jag frågade profeten - salla Allâhu 'alayhi wa sallam – vilka gärningar älskar Allah mest?

Han sade: Bönen i dess första tid.

Jag sade: Och sedan vilken?

Han sade: Lydnad mot föräldrarna [och att ge dem deras rättigheter.]

Jag sade: Och sedan vilken?

Han sade: Djihad för Allahs sak". (Al–Bukhârî, Muslim och Ahmed.) 


Så föräldrarnas rättighet är enorm, Allah jämställde den med att endast dyrka Honom i mer än en vers i Koranen. Den Högste sade:

{Dyrka Allah och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar.} [4:36]


Och Den Högste sade:

{Säg: Kom så skall jag läsa för er vad det är som er Herre har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida, och gör aldrig annat än gott mot era föräldrar.} [6: 151]


Och Den Högste sade:

{Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och Han har anbefallt er att visa godhet mot era föräldrar.} [17: 23]


Lydnad mot föräldrarna innebär att lyda dem, ge dem deras rättigheter och att uppföra sig gott mot dem. Hur jobbiga de än är mot dig, så ha tålamod och följ Allah. De vill bara det bästa för dig, även fast det inte kan verka som det ibland. De har tagit hand om dig och uppfostrat dig och stått ut med dig i svåra situationer. Vem känner dig bäst om inte dem? Det är mycket betydelsefullt att behandla sina föräldrar vänligt. Vill du att Gud skall vara nöjd över dig, låt dina föräldrar vara nöjda över dig. Och Allah vet bäst!Må Allah ge oss en bra relation till våra föräldrar, Amin! / Syster A


Allahs 99 namn

Allah är ett arabiskt ord som betyder Gud. Allah är alltså Guds namn. Men Allah har 99 namn, inte bara ett. Det säger profeten Muhammed (salla Allahu 'alyhi wa sallam)i en hadith. Här är hadithen:


Profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) säger:
"Allah har 99 namn, ett hundra minus ett, den som lär sig dem får en plats i Pardiset".


Här kommer alla de 99 namnen. De kallas för Allahs skönaste namn. På arabiska: Asama-ullahil-Husna.


1 Allah (الله) Gud, Gud allena
2 Rahman (الرحمن) Den barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode
3 Rahim (الرحيم) Den nåderike, Den mest nåderike
4 Al-Malik (الملك) Konungen, Suveränen, Den högste herren
5 Al-Quddoos (القدوس) Den helige, Den allra heligaste
6 As-Salam (السلام) Freden, Välsignaren, Fredens källa
7 Al-Mu'min (المؤمن) Den trofaste, Garanten, Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige
8 Al-Muhaymin (المهيمن) Beskyddaren, Väktaren, Bevararen
9 Al-Azeez (العزيز) Den allsmäktige
10 Al-Jabbar (الجبار) Den tilldragande, Den oemotståndlige
11 Al-Mutakabbir (المتكبر) Den oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne
12 Al-Khaliq (الخالق) Skaparen
13 Al-Bari' (البارئ) Den rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning
14 Al-Musawwir (المصور) Gestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet
15 Al-Ghaffar (الغفار) Den för evigt förlåtande
16 Al-Qahhar (القهار) Segraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige
17 Al-Wahhab (الوهاب) Givaren av allt, Den bestående givaren
18 Ar-Razzaq (الرزاق) Försörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende
19 Al-Fattah (الفتاح) Den öppnande, Segergivaren, Den segrande
20 `Aleem (العليم) Den allvetande
21 Al-Qabid (القابض) Den sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart
22 Al-Basit (الباسط) Den utvidgande
23 Al-Khafid (الخافض) Förödmjukaren
24 Ar-Rafi'e (الرافع) Upphöjaren
25 Al-Mu'ezz (المعز) Givaren av heder, Den som höljer i ära
26 Al-Mudhell (المذل) Givaren av skam, Den som höljer i vanära
27 As-Sami'e (السميع) Den allhörande
28 Al-Baseer (البصير) Den allseende
29 Al-Hakam (الحكم) Domaren, Medlaren
30 `Adl (العدل) Den rättvise, Den fullständigt rättvise
31 Al-Lateef (اللطيف) Den välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande
32 Al-Khabeer (الخبير) Vetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne
33 Al-Halim (الحليم) Den tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde
34 Al-Azeem (العظيم) Den store, Den magnifike, Den oändlige
35 Al-Ghafoor (الغفور) Den för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter
36 Ash-Shakoor (الشكور) Den tacksamme, Den uppskattande
37 Al-Aliyy (العلي) Den högste, Den upphöjde, Den sublime
38 Al-Kabeer (الكبير) Den store
39 Al-Hafeez (الحفيظ) Upprätthållaren, Bevararen
40 Al-Muqeet (المقيت) Uppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande
41 Al-Hasib (الحسيب) Den beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren
42 Al-Jaleel (الجليل) Den kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske
43 Al-Kareem (الكريم) Den generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte
44 Ar-Raqeeb (الرقيب) Den allseende, Den vakande, Den vaksamme
45 Al-Mujeeb (المجيب) Den besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner
46 Al-Wasse'e (الواسع) Den allomfattande, Den väldige
47 Al-Hakeem (الحكيم) Den vise
48 Al-Wadood (الودود) Den kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde
49 Al-Majeed (المجيد) Den lysande, Den mest ärorike
50 Al-Ba'ith (الباعث) Uppväckaren, Den som väcker de döda till liv
51 Ash-Sahid (الشهيد) Vittnet, Bevittnaren
52 Al-Haqq (الحق) Sanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten
53 Al-Wakeel (الوكيل) Den förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige
54 Al-Qawaie (القوى) Den starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka
55 Al-Mateen (المتين) Den beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige
56 Al-Walaie (الولى) Vännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen
57 Hameed (الحميد) Den lovvärde, Den mest berömlige
58 Al-Muhsi (المحصى) Den beräknande, Räknaren av allting, Värdesättaren, Den som känner till allting
59 Al-Mubdi' (المبدئ) Ursprunget, Skaparen, Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken
60 Al-Mu'eed (المعيد) Återupprättaren, Den som tar tillbaka allting
61 Al-Muhyee (المحيى) Livgivaren, Givaren av liv
62 Al-Mumeet (المميت) Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv
63 Al-Hei (الحي) Den levande, Den odödlige
64 Al-Qeiyoom (القيوم) Den självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende,
65 Al-Wajid (الواجد) Den finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas
66 Al-Majid (الماجد) Den ädle, Den ärorike, Den magnifike
67 Al-Ahad (الاحد) Den ende, Den odelbare
68 As-Samad (الصمد) Den evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående
69 Al-Qadir (القادر) Den kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja
70 Al-Muqtadir (المقتدر) Den mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt
71 Al-Muqaddim (المقدم) Utgivaren, Den sändande, Den som lägger fram, Den som skapar närhet
72 Al-Mu'akhir (المؤخر) Försenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans
73 Al-Awwal (الأول) Den förste
74 Al-Akhir (الأخر) Den siste
75 Az-Zahir (الظاهر) Den uppenbare, Den yttre, Den manifesterade
76 Al-Batin (الباطن) Den fördolde, Den inre, Den gömde
77 Al-Wali (الوالي) Beskyddaren, Den regerande
78 Al-Muta'ali (المتعالي) Den mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente
79 Al-Barr (البر) All godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott
80 At-Tawwab (التواب) Den som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt
81 Al-Muntaqim (المنتقم) Hämnaren
82 Al-'Afuww (العفو) Benådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder
83 Ar-Ra'oof (الرؤوف) Den milde, Den medlidsamme
84 Malik-al-Mulk (مالك الملك) Ägaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt
85 Dhu-al-Jalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Herren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre
86 Al-Muqsit (المقسط) Den rättrådige, Den rättvise, Den jämställande
87 Al-Jami'e (الجامع) Den samlande, Förenaren
88 Al-Ghanaie (الغنى) Den rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende
89 Al-Mughni (المغنى) Den berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör
90 Al-Mani'e (المانع) Den förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga
91 Ad-Darr (الضار) Den som skapar det skadliga
(Detta namn förekommer endast i hadith.)
92 An-Nafi'e (النافع) Den välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda
93 An-Noor (النور) Ljuset
94 Al-Hadi (الهادي) Vägvisaren
95 Al-Badi (البديع) Den ojämförlige, Skaparen
96 Al-Baqi (الباقي) Den evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande
97 Al-Warith (الوارث) Arvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt
98 Ar-Rasheed (الرشيد) Vägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg
99 As-Saboor (الصبور)

Den tålmodige, Den tidlöse      
                                                                          

Ya Allah! Må Du låta alla muslimer lära sig Dina 99 namn så som du lärt oss att tro på att Du är vår skapare, Amin! / Syster A

Hadith 11

Den elfte hadithen:

Tre saker som Allah är nöjd med och tre saker som Han är missnöjd med.


Från Abû Hurayrah – radi Allâhu 'anhu – att profeten - salla Allâhu 'alayhi wa sallam – sade:


Allah är nöjd med tre saker [som ni gör] och missnöjd med tre saker [som ni gör]: Han är nöjd med att ni dyrkar Honom och inte sätter någon medhjälpare vid Hans sida, och att ni allesammans håller fast vid Allahs rep och inte splittrar er, och att ni ger råd till den som Allah satt vid makten.

Och Han är missnöjd med tre saker [som ni gör]: Skvaller och löst prat, och att fråga mycket, och att slösa pengar.”

Rapporterad av Muslim, Mâlik och Ahmed.


Hadîthens rapporterare:

Abû Hurayrah ad-Dawsî. Den noble följeslagaren, följeslagarnas memorerare. Hans namn är Abdurahman ibn Sakhr. Han dog år 59 H.


De lärdomar som tas ifrån denna hadîth.

1 – Att det är obligatoriskt att dyrka Allah på det korrekta sättet.

2 – Att det är obligatoriskt att hålla sig borta ifrån alla former av Shirk, de stora och små.

3 – Att det är obligatoriskt att hålla tag i Allahs rep i alla frågor, och det är Islam som Profeten Muhammad - salla Allâhu 'alayhi wa sallam – kom med, Koranen och Sunnah.

4 – Förbudet mot splittring och att det är obligatoriskt för muslimerna att enas på sanningen.

5 – Att det är obligatoriskt att ge råd till muslimernas ledare och att samarbeta med dem på sanningen och i rättfärdighet.

6 – Förbudet mot skvaller.

7 – Förbudet i att fråga skapelsen förutom i en nödsituation och om det som de klarar av att ge. Och det bästa är att förlita sig på Allah och att ha tålamod.

8 – Förbudet att slösa pengar.

 


Fredagsbönen

Jumu'aa Mubaraka kära muslimer! :) Med tanke på att det är Jumoah idag (fredag) så tänkte jag skriva lite om denna dag för oss.

Fredagsbönen är den gemensamma bönen i moskén som man ber mitt på dagen på fredagen varje vecka. Man ber då i grupp tillsammans med andra muslimer. Det räknas oftast som en plikt för alla vuxna, manliga muslimer. För kvinnorna är det däremot frivilligt. Fredagsbönen skiljer sig från middagsbönen från andra dagar i veckan, men den stora skillnaden är predikan, khutba, som hålls av imamen, alltså böneledaren. Innehållet i predikan kan handla om både troslära men också samhällsrelaterade ämnen som är relevanta för muslimer. Det är en speciell religiös och social betydelse för oss muslimer. 


Fredagsbönen ska göras efter att solen passerat sin högsta punkt. Predikan är en del av dyrkandet och under den ska ingen prata eller göra någonting, förutom att koncentrera sig helt på talaren. Predikan består av två delar med en kort paus emellan. Aktuella frågor, muslimers problem (lokala eller universella), kommentarer eller förklaringar av delar ur Koranen eller religiösa bruk, är passande ämnen för en predikan.


En predikan ska börja och sluta med lovprisning av Gud, välsignelser över Profeten Muhammad (salla Allahu 'alyhi wa sallam , och en bön för alla muslimer. Efter predikan utför man en bön som består av två rakaat (två rörelsesektioner). Bönen läses högt, i motsats till andra böner under dagtid.

Fredagen för muslimerna är dagen för kollektiv dyrkan.


"TROENDE! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn åkallas; detta är för er det bästa - om ni [bara] visste!. Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Gud i Sin godhet [beviljar hononm]. Och ha alltid Gud i tankarna, för att det skall gå er väl i händer. " (Koranen sura 62, vers 9-10.)Hoppas ni får en trevlig fredag inshaAllah! / Syster A


Varför har jag slöja?

Jag tror att när folk tittar på mig så tänker de säkert att jag är en "förtryckt tjej" därför att jag bär slöja. Det är konstigt att en liten tygbit kan väcka en så stor uppmärksamhet egentligen, att man dömer en person bara för något man har på sig. Tror de att jag döljer något under den eller vaddå?

Självklart är det mer än bara en bit tygbit. Jag är en muslimsk kvinna, (som många andra muslimska kvinnor över hela världen al- hamdulillah) och har valt att bära slöja. Många frågar: "Är det dina föräldrar som tvingar dig att gå runt sådär?" Eller "Tycker du inte att det är orättvist?", Eller "Är det inte jobbigt?" osv osv.

När jag täcker mig själv gör jag det omöjligt för andra människor att döma mig för mitt utseende. Ingen vet vad som döljer sig där under. Jämför det med dagens samhälle. Folk jämför sig med varandra genom att kolla på allt. Jag har en kropp som jag inte ska behöva visa, är inte en intelligent hjärna, vänlighet och en stark själ viktigare än utseendet? 

Idag spelar utseendet tyärr en stor roll, och individens värde har nästan sjunkit till noll. Varför låter vi oss själva bli hjärntvättade på det här sättet? Vilken sorts frihet är det om en kvinna inte kan gå ner för gatan utan att man kollar på varenda kroppsdel? När jag bär slöjan känner jag mig säker från det. Jag kan vara säker på att ingen tittar på mig och dömer mig. Det finns en mur mellan mig och de som vill utnyttja mig.

Kvinnan är tvingad till att sälja sig själv, till att förändra sig själv för att se bra ut. Idag börja tjejer använda smik väldigt tidigt, eller banta för att de tycker att de är för tjocka, eller köpa värsta dyra kläder som är "inne". Så när människor frågar mig om jag känner mig förtryckt, kan jag helt ärligt säga nej. Jag valde det här själv, inget tvång inte. Jag gillar att jag tar kontrollen över hur andra människor uppfattar mig. Min kropp är min ensak. Ingen kan säga till mig hur jag ska se ut, eller om jag är vacker eller inte.

Den text som man ofta hänvisar till, när det gäller slöjor är från dessa verser:  

" SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnerlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

"Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skympta inför andra än sin make, sin fader, sina bröder, sina brorsöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder] ; kanske skall det gå er väl i händer!"
(Koranen sura 24, vers 30-31).

"Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar- och till [alla] troende kvinnor- att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplag; på så sätt blir de lättare igenkända [ som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." (Koranen sura 33, vers 59). 

Många kvinnor väljer att bära slöja för att det är en symbol som är förknippad med vår tro, tradition och identitet i stort – något som gör att vi känner oss trygga i vår vardag och trygga i vår tro. Jag väljer att ha på mig slöja för att jag vill följa Gud och få belöning inshaAllah. Alla kan se att jag är muslim.  Slöjan betyder mycket. Slöjan är en symbol över någonting jag är stolt över. Och vad är det för fel med det?! Det är MITT val, islam förbjuder tvång och ska vara enkelt. Och Gud vet bäst.Må Allah ge oss stöd, belöning och tålamod, Amin! // Syster A


Kärleken till Allah OCH Profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam)

Han (salla Allahu 'alyhi wa sallam) är den bäste av människor som gått på den här jorden, den mest älskade människan till Allah och det finns ingen väg till frälsning, paradiset och framgång förutom genom honom. Man kan inte vara muslim om man inte sagt trosbekännelsen vilket gör att älska profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) är oerhört viktigt. Man bevittnar att ingen är värd att dyrkas förutom Allah OCH Hans sändebud. Det är alltså den andra delen av trosbekännelsen.

Många muslimer säger att de följer profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) fast de inte vet särskilt mycket om honom. En rättighet är att vi måste älska honom, vi måste tro på honom och ära honom, följa honom och ha honom som domare, säga salla Allahu 'alyhi wa sallam varje gångs hans (salla Allahu 'alyhi wa sallam) namn näms. (De som inte gör det är snåla). En av hans (salla Allahu 'alyhi wa sallam) rättigheter är att vi ska älska honom mer än våra föräldrar, barn och alla andra människor. En av islams grunder är att älska Allah och profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) av hela sitt hjärta. Att älska Hans profet (salla Allahu 'alyhi wa sallam) är att älska Allah. Tycker man om Allah, så tycker man om det Han gillar. Kärlek är en drivkraft för människan som leder till dyrkan.

Man får ingen framgång om man inte älskar Allah och profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) först, och älskar andra för Hans skull, och hatar att begå synder. Du ska sätta kärleken till Allah före allt du tycker om. Sätt profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) före alla andra förutom Allah!

"Säg: Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem- [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då tills dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad" (Koranen sura 9, vers 24). De som sätter andra saker (personer) före Honom är vilse! Han vägleder inte de som är olydiga.

"Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare. Om bara dessa syndare kunde se- som de skall se när de står [inför] straffet- att all makt tillhör Gud och att Gud straffar med stränghet!" (Koranen sura 3, vers 165). De troende älskar Allah före allt annat.

"Profeten är närmare de troende än de är sig själva" (Koranen sura 33, vers 6). Den här versen bevisar att profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) ska komma först. Han ska stå oss närmare än oss själva. Lydnad till honom kommer före det vi vill.

Tecken på kärleken till profeten (salla Allahu 'alyhi wa sallam) är att man följer honom och hans sunna. Man håller fast vid hans (salla Allahu 'alyhi wa sallam) sunna och avstår från det som är förbjudet. Man följer sanningne, och bryr sig inte om hur många/få som går rätt väg. Han (salla Allahu 'alyhi wa sallam) var ett levande exempel för Koranen, så glöm inte honom!

Må Allah vägleda oss till den rätta och raka vägen, Amin! / Syster A


Vad islam säger om musik

Assalamo aleykom! Hoppas ni är i bästa tillstånd av iman, glädje och hälsa inshaAllah! :)

Musik ÄR förbjudet. Många tror inte att det är det, men det är så det är. Vissa muslimer vill bara inte tro det och vägrar acceptera denna lag. Varför är det inte tillåtet? Det finns mycket fara med musik. Musik gör hjärtat sjukt och får en att glömma bort Allah och meningen med livet. Ibland nästan avgudar folk sångare. (Tex, se bara på olika konserter där folk skriker och tjejer till och med svimmar). Musik har blivit en livsstil och styr ungdomarnas liv helt och hållet (klädsel, svordomar, osv). Det finns alltså musik som är dålig inspiration, som glorifierar våld, sexism, droger osv. Många låtar har inga bra budskap alls, så varför ska man slösa sin tid på sånt? Det kallar till onska och kan leda till sartanism (då man dyrkar satan).

När man frågar kompisar vad de har i mobilen eller på sin mp3 spelare finns det oftast musik. Hur många har Koran istället? Musik får en bort från sanningen. Många påstår att musik inte är särskilt viktigt och att det inte en så stor synd, men sen när blev något i islam oviktigt? Sen finns det ju vissa grejer som är viktigare än andra, men ALLT i islam är såklart fortfarande viktigt.

De flesta vet nog att musik är haram och när man lyssnar på musik syndar man, men sen att vissa säger att det är tillåtet (fast det inte är det) till andra gör ju synden bara ännu större. Det är en plikt att vara uppriktig för sin religion och söka efter sanningen. Hör man något autentiskt, ska man följa det.

" När de troende kallas inför Gud och Hans Sändebud för att han ska döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: "Vi har hört  [kallelsen] och vi lyder"; dem skall det gå väl i händer."
(Koranen sura 24, vers 51).  Islam handlar om att underkasta sig till Allah och man ifrågasätter inte regler, "Varför är det haram?" osv, Allah vet vad som är bäst för oss.

"Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktigt och lycklig utgång." (Koranen sura 4, vers 59).  Man ska vägledas av Koranen fast att man köper tokprat ( som att musik skulle vara tillåtet) gör att man blir vilse. 
 
"Gud har [steg för steg] uppenbarat det skönaste budskap, en Skrift vars olika delar [binds samman av] inre överensstämmelse och där sanningarna framställts i motsatspar. (Dess högstämda ordalag) framkallar rysningar i huden hos dem som fruktar sin Herre; men därefter mjuknar den och deras hjärtan [öppnar sig] för påminnelsen om Gud. Med denna [Skrift] vägleder Gud den Han vill; men den som Gud låter gå vilse finner ingen som leder honom på rätt väg." (Koranen sura 4, vers 23). 

Vissa säger att man inte syndar om man njuter av något (tex musik). Argumentet att man njuter av det håller inte, tex att ha zina njuter man av, men det är ju helt förbjudet. Så, bara för att man njuter av en sak betyder det inte att det är tillåtet. På domedagen kommer ingen annan att gynnas förutom de som har ett frikst hjärta, vilket man inte får om man lyssnar på musik. Man slösar bara på sin tid, till skillnad från om man lyssnar på föreläsningar eller Koran så får man belöning!

Ta inte sång och instrument framför Koranen. Kärlek till musik OCH Koranen går inte ihop, det ska vara antingen eller. Har ni någongång hört att en person lyssnar på musik i tex två timmar, men sen på Koranen också? Det tror jag inte. Koranen är Allahs tal och musik är Sheytans, vilken ska man då välja?

Istället för att lyssna på musik, lyssna på koran! Jag kan starkt rekommendera en grej för er. Alla använder ju sina mobiler, om ni ringer 151, vilket för övrigt är gratis, så får ni koranläsning på antingen arabiska eller svenska för dem som vill det. Ni får själva välja vilken sura ni vill lyssna på. Hur bra är inte det? 
Må Allah ge oss vägledning och skydda oss från Sheytan, Amin! / Syster A


RSS 2.0