Troslära

Islam började inte med profeten och inte heller var han dess upphovsman. Islam består av samma budskap som åter finns i de tidigare uppenbarelserna som alla Guds profeter har lärt ut. Många menar att Islam började på profetens tid, men Islam har funnits hela tiden. Därför kan man diskutera när lärarna alltid säger att Islam är ”sist” av de ambrahamitiska religionerna....

Islams tro är sanningar som ALDRIG har ändrats. Sanningen om Gud och Hans förhållande till vad ögat kan och inte kan uppfatta av detta universum, meningen med livet, människans roll och livet efter döden... Islam består av trosövertygelse och lagstiftning.

Grunderna för den islamska trosläran

  • Gud, (tron på Allah)

  • Hans änglar. Änglarna som han skapat

  • Hans böcker (skrifter)

  • Hans sändebud. Profeterna varigenom Hans uppenbarelser har förmedlats till människan.

  • Den sista dagen. Det eviga livet efter döden

  • Tron på det förutbestämda, det goda och onda i det. (Guds fulländade dom och makt över människans öde).

Dessa grunder hittar vi i Allah bok, Koranen, och i Hans sändebuds sunnah.

I Allahs bok finner vi att Allah säger (i betydelse):

Det är inte från rättfärdighet att vända ansiktet åt höger eller vänster, utan rättfärdighet är att tro på Allah, den sista dagen, änglarna, boken och profeterna.” [al-Baqarah:177]

Han säger om förutbestämmelsen:

Och Vi har sannerligen skapat allting med förutbestämmelse, och Vår beordring är endast en likt ögats blinkning.”

[al-Qamr: 49-50]

I Allahs sändebuds sunnah svarade Profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) då han frågades av Djibril om tron - al-îmân:

al-îmân – tron - är att du tror på Allah, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud, den sista dagen och att du tror på förutbestämmelsen – det goda i den och det onda .” [Återberättad av Muslim]


 

Må Allah stärka vår iman (tro), Amin! // Amina

En örfil från en lärd man besvarar en ung mans tre frågor

Assalamo aleykom! :D


Bismillah. Tänkte dela med mig av denna lärorika berättelse inshaAllah, hoppas ni gillar den lika mycket som jag gör! 

Det var en ung man som hade varit utomlands och studerat under en lång period. När han återvände,frågade han sina föräldrar om de kunde hitta en religiös lärd man eller någon expert som kunde besvara hans tre frågor. Till slut lyckades de hitta en muslimsk lärd man och deras möte lät såhär:


Ung man: - Vem är du? Kan du besvara mina frågor?
Lärd man: - Jag är en av Guds Subhanahu wa Ta ala's slavar och Inshallah (med Guds hjälp) ska jag kunna besvara dina frågor.

Ung man: - Är du säker? Många professorer och experter har inte kunnat besvara mina tre frågor.
Lärd man: - Jag ska göra mitt bästa, med hjälp av Allah Subhanahu wa Ta ala.

Ung man: - Jag har tre frågor:

1. Existerar Gud? Om så fallet, visa mig Hans form.
2. Vad är ödet?
3. Om djävulen var skapad av eld, varför ska han då på slutet kastas i helvetet som också är skapat av eld. Djävulen kommer med all säkerhet inte känna någon smärta alls, eftersom både djävulen och helvetet båda är skapat av eld. Tänkte den Allsmäktige Gud inte så långt?

Plötsligt, får den unge mannen en hård örfil av den lärde mannen.

Ung man ( som känner smärta): - Varför blev du arg på mig?
Lärd man: - Jag är inte arg. Örfilen är mitt svar på dina tre frågor.

Ung man: - Nu förstår jag inte riktigt?
Lärd man: - Hur känns det efter att jag slagit dig?

Ung man: - Självklart känner jag smärta.
Lärd man: - Så du tror att smärta existerar?

Ung man: - Ja.
Lärd man: - Visa mig smärtans form?

Ung man:- Jag kan inte.
Lärd man: - Det är mitt svar. Alla av oss känner den Allsmäktige Allahs existens utan att vi kan se hans form (skepnad).

Lärd man: - Igår kväll, drömde du att du skulle bli slagen av mig?

Ung man: - Nej.

Lärd man: - Det är det som är ödet.


Lärd man: - Min hand som jag slog dig med, vad är den skapad av?

Ung man: - Den är skapad av hud (skinn).


Lärd man: - Hur är det med ditt ansikte, vad är det skapat av?

Ung man: - Hud (skinn).


Lärd man: - Hur känns det efter att jag slagit dig?

Ung man: - Känner smärta.


Lärd man: - Även om djävulen och helvetet är skapade av eld, om Allah vill, Inshallah (med Guds vilja), så kommer helvetet att vara en smärtsam/plågsam plats för djävulen. 

MashaAllah, har inga ord. Helt rätt subhAllah, må Allah vägleda oss alla till den raka och rätta vägen, Amin! // Syster A


RSS 2.0