Hur tacksamma är vi egentligen?

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH (SWT), VI TACKAR HONOM BER HONOM OM FÖRLÅTELSE OCH BER HONOM OM SKYDD. JAG BEVITTNAR ATT DET INTE FINNS NÅGON GUDOM VÄRD DYRKAN FÖRUTOM ALLAH (SWT) OCH JAG VITTNAR ATT PROFETEN MUHAMMED (SAW) ÄR HANS SÄNDEBUD.

Assalamo Aleykom wa Rahmato Allahi ta'ala wa Barakato bröder och systrar, må inshAllah befinna er i bästa tillstånd av Iman och hälsa. Hoppas fastan går bra för er inshAllah!

SubhAllah det är en grej vi människor aldrig visar, tacksamheten till Allah (SWT) vi ska ständigt klaga på lilla minsta.

Allah (SWT) säger i koranen : "Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!" [2:152]

Allah (SWT) nämner i flera ställen i koranen om tacksamheten och hat t.o.m nämnt tacksamheten tillsammans med Iman. Allah (SWT) säger i en annan vers: "Varför skulle Gud vilja straffa er [för gamla synder], om ni visar [Honom] tacksamhet och tror [på Honom]? Gud, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster." [4:147]

Allah (SWT) har delat in människor i två kategorier, de tacksamma (shukr) och de otacksamma (kufr). Allah Den Barmhärtige säger:
"Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss]." [76:3]

Och i andra verser säger Allah (SWT) också: "Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!" [14:7]

"Om ni förnekar [Gud skall ni veta att] Gud inte behöver er [tro]. Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina tjänare med tillfredsställelse [- det är ett ont -] men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull. Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. En gång skall ni återvända till er Herre och Han skall låta er förstå vad era handlingar [var värda]. Gud vet vad som rör sig i människans innersta." [39:7]


Så ser ni mina syskon hur viktig tacksamheten är hos Allah (SWT) ? Men vi ska städigt klaga på maten, kläderna vi har, hemmet vi bor på. Varför kan vi istället inte tänka på de som har det värre? Vi har walhamdulillah ALLT, vi saknar ingeting. Läs noga på denna berättelse och kom ihåg det! 

Fatimah och Ahmed är ett par som bor i Iran, han är konstnär och hon är en duktig hemma fru.
Han är hennes ben och hon är hans händer! Ibland sjunger han och hon lyssnar och ibland promenerar de tillsammans ute i naturen. De är lyckliga och saknar ingenting!
Så min fråga är nu vad är det vi saknar för att leva lyckligt jämfört med dem ?

1.JPG3.JPG
4.JPG6.JPG
7.JPG8.JPG
10.JPG13.JPG14.JPG
// Syster S


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0